Istoriografia separatismului transnistrian – Lidia PRISAC

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen 82 Prisac

ISTORIOGRAFIA SEPARATISMULUI TRANSNISTRIAN

Lidia PRISAC

LUMEN – Copyright © 2008 – Colecția DIMENSIUNI CULTURALE

FORMAT: Tipărit         

PAGINI: 139         

LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-043-1

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPARA IN ROMANIA PRIN: Edituralumen.ro, Elefant.ro, Librarie.net, Libraria virtuala LUMEN

CUMPARA IN STRAINATATE PRIN: Elefant.md

VIZUALIZEAZĂ CARTEA PE Google Books

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Cadrul de activitate şi creaţie a istoricilor care investighează evenimentele ultimelor decenii se înscrie organic, sub aspectul teoriei istoriei, în aria istoriei recente, istoriei imediate sau istoriei timpului prezent, care marchează, alături de proximitatea perioadei în care trăim, ca martori sau analişti ai „timpului nostru” şi chestionarea actorilor acestei perioade. Formula acestor termeni, a coabitării istorice actuale, este prezentată cu convicţiune de profesorul francez Jean- Francois Soulet în sinteza Istoria imediată. Soulet delimitează „ansamblul părţii terminale a istoriei contemporane, incluzând-o atât pe cea a epocii actuale, cât şi pe cea a ultimilor treizeci de ani; o istorie care are drept principală caracteristică faptul că a fost trăită de istoric sau de principalii săi martori”. Baza de cercetare a istoriei imediate a surprins şi realizări consacrate în discursul istoriografic contemporan. În acest context, se circumscrie şi activitatea Institutului de Istorie a Timpului Prezent din Franţa, inaugurat în anul 1980, ca parte componentă a Centrului Naţional de Cercetare Socială. Tehnicile şi metodele de cercetare a acestui tip de istorie înglobează, alături de documentele scrise şi mărturiile orale. Ca şi tipuri de istorie recentă pot fi menţionate lucrările scrise pe parcursul evenimentelor: memorialistica, cronici de război, jurnale sau istorii surprinse cu ajutorul participanţilor şi al martorilor. (Autoarea)


Domenii de interes:

 • istoriografie
 • separatism
 • istoria Transnistriei

CUPRINS


GRATITUDINI (pp. 7-8)

COORDONATE ALE DISCURSULUI ISTORIOGRAFIC ÎN CONTEXTUL ISTORIEI RECENTE (ÎN LOC DE PREFATĂ) (pp. 9-14)

INTRODUCERE (pp. 15-20)

CAPITOLUL I (pp. 21-58) – Separatismul transnistrian reflectat în lucrările autorilor din Republica Moldova

Consideratii preliminare; Spatiul transnistrian ca entitate teritorială românească; Elemente etno-culturale şi lingvistice; Dimensiuni economice şi geopolitice ale separatismului transnistrian.

CAPITOLUL II (pp. 59-86) – Problema transnistriană şi separatismul în literatura occidentală şi din România

Cadru sumar; Interesele istorice ale Rusiei în Transnistria şi în Republica Moldova; Conflictul interetnic în separatismul transnistrian; Rolul FederaŃiei Ruse şi al Ucrainei în sustinerea şi alimentarea separatismului.

CAPITOLUL III (pp. 87-108) – Separatismul transnistrian în publicatiile pro-separatiste

Dimensiunile problemei; ,,Cultura transnistriană” – vectorul politicii proseparatiste; Problema minorităŃilor naŃionale şi diminuarea drepturilor lor – elementul esential al separatismului transnistrian; Recunoaşterea factorului geopolitic al separatismului transnistrian.

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI (pp. 109-114)

BIBLIOGRAFIE (pp. 115-133)

LISTA ABREVIERILOR (p. 134)

ANEXE (pp. 135-136)

ABSTRACT (pp. 137)


ACEASTA CARTE A FOST CITATA IN URMATOARELE LUCRARIPUTETI CITI ACEASTA CARTE IN URMATOARELE BILIOTECI


 1. BVB – BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang 
 2. Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timişoara 
 3. Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga”, Cluj-Napoca, România 
 4. Bayerische Staatsbibliothek 
 5. HCL Technical Services 
 6. Columbia University in the City of New York 
 7. Library of Congress 
 8. University of Pittsburgh 
 9. Indiana University 
 10. Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” Iași 
 11. Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti 
 12. Biblioteca Academiei Române 
 13. Biblioteca Academiei de Studii Economice din București 
 14. Biblioteca “Avram Filipaş”, Universitatea Titu Maiorescu din București 
 15. Biblioteca Judeţeană “Ioan N. Roman” Constanța 
 16. Biblioteca Județeană “V.A. Urechia” Galați 
 17. Biblioteca Judeţeană “Christian Tell” Gorj 
 18. Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” Neamț 

DESPRE AUTOR


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Lidia PRISAC foto

Lidia PRISAC (8 mai 1978, satul Antoneşti, raionul Ştefan-Vodă, Republica Moldova) – cercetător ştiinţific, istoric. Licenţiat (2001) şi studii aprofundate (2002) la Facultatea de Istorie a Universităţii de Stat din Moldova. Studii aprofundate la Şcoala Doctorală Francofonă în Ştiinţe Sociale, Europa Centrală şi Orientală, Universitatea din Bucureşti, (2006–2007) şi Şcoala de Studii Avansate în Jurnalism, Centrul pentru Jurnalism Independent (2011–2012). Studii de doctorat la Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, (2002–2006). Doctor în istorie (2013). Cercetător ştiinţific la Institutul de Cercetări Interetnice/Institutul Patrimoniului Cultural (din 2003). Membru al colegiilor de redacţie: „Postmodern Opening” (Iaşi, România, din 2010), „Romanian Journal for Multidisciplinary” (Iaşi, România, din 2010). Autor a peste 50 de publicaţii ştiinţifice, inclusiv a unei monografii. Are publicaţii ştiinţifice în Republica Moldova, România, Armenia, Lituania, Germania, Ucraina. Domenii de interes: identitate etnică, relaţiile interetnice, separatismul transnistrean, istoria mentalităţilor colective, istoria comunităţii armene din spaţiul pruto-nistrean, istoria vieţii religioase, istoria ştiinţei, cercetări enciclopedice şi biografice. A participat la peste 40 de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. A efectuat stagii de cercetare în Bulgaria (2004), România (2005–2015), Lituania (2010–2011), Ucraina (2011–2012). Are prezenţe în mass-media naţională şi internaţională. Laureat al Premiului municipiului Chişinău pentru tineret în domeniul ştiinţei (secţiunea istorie, 2013). Vezi detalii

Author: Editura Științifică LUMEN