Ipostaze ale discursului repetat in presa romaneasca si italiana – Harieta TOPOLICEANU

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen TOPOLICEANU Ipostaze

IPOSTAZE ALE DISCURSULUI REPETAT IN PRESA ROMANEASCA SI ITALIANA

Harieta TOPOLICEANU

LUMEN – Copyright © 2012 – Colecția DIMENSIUNI CULTURALE

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 276          LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-337-1

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPARA IN ROMANIA PRIN: Edituralumen.ro, Emag.ro, Librariaeminescu.ro, Libraria virtuala LUMEN, Libris.ro

CUMPARA IN STRAINATATE PRIN: Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.ca, Amazon.es, Amazon.de, Amazon.it, Amazon.fr, Mesageria.md

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Cercetarea de faţă are în vedere abordarea comparativă a discursului jurnalistic românesc şi italian actual din perspectiva prezenţei în textul publicistic a trimiterilor la enunţuri cunoscute, citate ca atare sau parafrazate, în scopul atragerii atenţiei cititorilor şi a invitării acestora la lectura materialelor de presă. Analiza acestor enunţuri „de efect” utilizate în publicistica românească a constituit tema unor cercetări întreprinse în ultimii ani de către Stelian Dumistrăcel, materializate în numeroase articole publicate în reviste de specialitate, precum şi în două volume la care vom face  frecvent  referire  în  studiul  nostru  (Discursul  şi  Limbajul). În ceea ce priveşte publicistica italiană, analiza acestor enunţuri a fost cercetată în treacăt în cadrul unor studii dedicate evidenţierii caracteristicilor  limbajului  publicistic  italian  din  epoca  actuală (de pildă, Dardano, Giornali, Faustini, Tecniche, Beccaria, Per difesa etc.). (Autoarea)


Domenii de interes:

  • studii culturale, britanice, americane, iudaice, islamice etc.
  • studii literare
  • discurs de presa
  • comunicare

CUPRINS


ARGUMENT (pp. 9-13)

PARTEA I (pp. 9-48) – Fundamentarea cercetării

CAPITOLUL I (pp. 13-15) – Precizarea domeniului de studiu; concepte şi terminologie (generalităţi)

CAPITOLUL II (pp. 16-48) – «Discursul repetat» din perspectiva generală a retoricii

Perspectiva generală de investigare; Tipologia «enunţurilor aparţinând discursului repetat» după Coşeriu; Stadiul cercetării problemei; Perspectiva retoricii, a neoretoricii şi a „ştiinţei textului”.

PARTEA A II-A (pp. 49-168) – Evoluţia limbajului publicistic românesc şi italian

CAPITOLUL I (pp. 49-55) – Limbajul publicistic din perspectiva generală a stilisticii

CAPITOLUL II (pp. 56-82) – Presa românească şi italiană în secolul al XIX-lea

Formarea limbajului publicistic românesc; Tradiţie şi inovaţie în limbajul presei italiene în secolul al XIX-lea

CAPITOLUL III (pp. 83-122) – Trăsăturile limbajului publicistic românesc şi italian în secolul al XX-lea

Limbajul presei româneşti în secolul al XX-lea; Limbajul presei italiene în secolul al XX-lea.

CAPITOLUL IV (pp. 123-168) – Limbajul publicistic românesc şi italian actual

Faticul şi jocul de cuvinte în limbajul publicistic românes actual; Limbajul presei italiene în epoca actuală.

PARTEA A III-A (pp. 169-258) – «Discursul repetat» în titlul şi textul publicistic

CAPITOLUL I (pp. 169-176) – Titlul publicistic

Tipologia titlurilor; Criterii pentru stabilirea tipologiei titlurilor în funcţie de tipul şi registrul comunicării.

CAPITOLUL II (pp. 177-258) – Analiza „enunţului aparţinând discursului repetat” (EDR) în titlu şi text.

Semnificaţia întrebuinţării EDR; Strategia discursivă din perspectiva emiţător-receptor; Tipologia «enunţurilor aparţinând discursului repetat»; Utilizarea de tip colaj a «enunţului aparţinând discursului repetat» în formă canonică; Variaţia EDR după figurile de construcţie alcătuind «quadripartita ratio».

CONCLUZII (pp. 259-262)

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ (pp. 263-274)

Author: Editura Științifică LUMEN