Heidegger si rostirea fiintei – Viorel ROTILA

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen 87 Rotila

HEIDEGGER SI ROSTIREA FIINTEI

Viorel ROTILA

LUMEN – Copyright © 2009 – Colecția DIMENSIUNI CULTURALE

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 231          LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-155-1

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPARA IN ROMANIA PRIN: Edituralumen.ro, Libraria virtuala LUMEN, Librarie.net, Librariaeminescu.ro

CUMPARA IN STRAINATATE PRIN: Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.ca, Amazon.es, Amazon.de, Amazon.it, Mesageria.md

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Această carte doreşte să dezvăluie legătura inextricabilă dintre fiinţă şi limbă sub semnul căreia filosoful german aşază gândirea  fiinţei,  relaţia  indicând  şi  o  alta  mult  mai  vizibilă, respectiv  cea  dintre  fiinţă  şi  timp.  Rostirea  fiinţei  dă  seama  în primul rând de modalitatea esenţială în care Dasein-ul orientează lucrurile ajungând la sensul lor, respectiv prin intermediul rostului lor (pentru el), deci al ustensilităţii, dar şi de tentaţia (continuu refuzată şi iar reluată) de a reduce gândirea heideggeriană la o definiţie, şi anume: fiinţa este limbaj. (Autorul)


Domenii de interes:

  • filosofie
  • Martin Heidegger
  • rostirea fiintei

CUPRINS


SIGLELE LUCRĂRILOR CEL MAI FRECVENT CITATE (pp. 9-10)

CUVÂNT ÎNAINTE (pp. 11-12)

INTRODUCERE (pp. 13-18)

CAPITOLUL I (pp. 19-28) – Introducere în problema fiinţei

CAPITOLUL II (pp. 29-38) – Căutări

CAPITOLUL III (pp. 39-106) – Sensul fiinţei

Lumea; Faptul-de-a-fi-în-lume; Starea de aruncare; Ustensila; Spaţiul; Faptul-de-a-fi-cu; Situarea afectivă; Angoasa; Înţelegerea; Vorbirea; Grija; Esenţa; Libertatea; Timpul.

CAPITOLUL IV (pp. 107-112) – Fiinţa şi Nimicul

CAPITOLUL V (pp. 113-116) – Kehre

CAPITOLUL VI (pp. 117-138) – Înţelesul fiinţei

CAPITOLUL VII (pp. 139-144) – Problema temeiului

CAPITOLUL VIII (pp. 145-178) – Fiinţa ca adevăr

Modificarea înţelesului noţiunii de adevăr; Adevărul ca aletheia şi relaţia sa cu Dasein-ul; Esenţa adevărului şi adevărul esenţei; Adevărul ca stare de neascundere; Opoziţia adevăr – fals; De la adevărul fiinţei la adevărul enunţului; Relaţia dintre neascundere şi ascundere; Relaţia neascundere – rostire; Adevărul şi uitarea; Adevăr şi privire; Drumuri către adevărul fiinţei: religia şi arta; Timpul ca mijlocitor al neascunderii şi ascunderii; Neascunderea şi starea de deschidere.

CAPITOLUL IX (pp. 179-192) – Căi către fiinţă

Calea lumii şi artistului către fiinţă: arta; Tehnica drept calea metafizicii către fiinţă.

CAPITOLUL X (pp. 193-216) – Rostirea fiinţei

ÎNCHEIERE (pp. 217-226)

BIBLIOGRAFIE (pp. 227-229)


ACEASTA CARTE A FOST CITATA IN URMATOARELE LUCRARIDESPRE AUTOR

Viorel ROTILA – În prezent lucrez ca Conf. univ. dr. Universitatea „Dunărea de Jos” Galați și ca Director al Centrului de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritate”. Sunt licențiat în Filosofie la Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, un alt licențiat în Științe Juridice la Universitatea „Danubius” – Galați și un doctorat în Filosofie la Universitatea „Al. Universitatea I. Cuza”- Iasi (Romania). Domeniile mele de interes includ: filosofia minții, filosofia socială, postmodernismul, bioetica, filosofia dreptului, sociologia muncii, sociologia medicală, dreptul muncii, resursele umane și migrația. Am publicat 6 cărți și 20 de articole în Filosofie, 14 de studiu în Sociologie și peste 10 articole în Sociologie și Științe Juridice.

Vezi detalii…

Author: Editura Științifică LUMEN