Heidegger si rostirea fiintei – Viorel ROTILA

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen 87 Rotila

HEIDEGGER SI ROSTIREA FIINTEI

Viorel ROTILA

LUMEN – Copyright © 2009 – Colecția DIMENSIUNI CULTURALE

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 231          LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-155-1

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPARA IN ROMANIA PRIN: Edituralumen.ro, Libraria virtuala LUMEN, Librarie.net, Librariaeminescu.ro

CUMPARA IN STRAINATATE PRIN: Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.ca, Amazon.es, Amazon.de, Amazon.it, Mesageria.md

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Această carte doreşte să dezvăluie legătura inextricabilă dintre fiinţă şi limbă sub semnul căreia filosoful german aşază gândirea  fiinţei,  relaţia  indicând  şi  o  alta  mult  mai  vizibilă, respectiv  cea  dintre  fiinţă  şi  timp.  Rostirea  fiinţei  dă  seama  în primul rând de modalitatea esenţială în care Dasein-ul orientează lucrurile ajungând la sensul lor, respectiv prin intermediul rostului lor (pentru el), deci al ustensilităţii, dar şi de tentaţia (continuu refuzată şi iar reluată) de a reduce gândirea heideggeriană la o definiţie, şi anume: fiinţa este limbaj. (Autorul)


Domenii de interes:

  • filosofie
  • Martin Heidegger
  • rostirea fiintei

CUPRINS


SIGLELE LUCRĂRILOR CEL MAI FRECVENT CITATE (pp. 9-10)

CUVÂNT ÎNAINTE (pp. 11-12)

INTRODUCERE (pp. 13-18)

CAPITOLUL I (pp. 19-28) – Introducere în problema fiinţei

CAPITOLUL II (pp. 29-38) – Căutări

CAPITOLUL III (pp. 39-106) – Sensul fiinţei

Lumea; Faptul-de-a-fi-în-lume; Starea de aruncare; Ustensila; Spaţiul; Faptul-de-a-fi-cu; Situarea afectivă; Angoasa; Înţelegerea; Vorbirea; Grija; Esenţa; Libertatea; Timpul.

CAPITOLUL IV (pp. 107-112) – Fiinţa şi Nimicul

CAPITOLUL V (pp. 113-116) – Kehre

CAPITOLUL VI (pp. 117-138) – Înţelesul fiinţei

CAPITOLUL VII (pp. 139-144) – Problema temeiului

CAPITOLUL VIII (pp. 145-178) – Fiinţa ca adevăr

Modificarea înţelesului noţiunii de adevăr; Adevărul ca aletheia şi relaţia sa cu Dasein-ul; Esenţa adevărului şi adevărul esenţei; Adevărul ca stare de neascundere; Opoziţia adevăr – fals; De la adevărul fiinţei la adevărul enunţului; Relaţia dintre neascundere şi ascundere; Relaţia neascundere – rostire; Adevărul şi uitarea; Adevăr şi privire; Drumuri către adevărul fiinţei: religia şi arta; Timpul ca mijlocitor al neascunderii şi ascunderii; Neascunderea şi starea de deschidere.

CAPITOLUL IX (pp. 179-192) – Căi către fiinţă

Calea lumii şi artistului către fiinţă: arta; Tehnica drept calea metafizicii către fiinţă.

CAPITOLUL X (pp. 193-216) – Rostirea fiinţei

ÎNCHEIERE (pp. 217-226)

BIBLIOGRAFIE (pp. 227-229)


ACEASTA CARTE A FOST CITATA IN URMATOARELE LUCRARI


Author: Editura Științifică LUMEN