Grupul de socializare apreciativ. Un model de creativitate sociala colaborativa – Simona PONEA, Antonio SANDU

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen 54 Ponea

GRUPUL DE SOCIALIZARE APRECIATIV. UN MODEL DE CREATIVITATE SOCIALA COLABORATIVA

Simona PONEA, Antonio SANDU

LUMEN – Copyright © 2011 – Colecția DEZVOLTARE SOCIALĂ

FORMAT: Tipărit         

PAGINI: 220         

LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-233-6

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ  ÎN ROMÂNIA PRIN: Edituralumen.ro, Librăria Virtuală, librarie.net

CUMPĂRĂ ÎN STRĂINĂTATE PRIN: amazon.com, amazon.de, amazon.fr, amazon.es, amazon.it, amazon.co.uk, amazon.ca, amazon.in, amazon.sg, amazon.ae

VIZUALIZEAZĂ CARTEA PE Google Books

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Lucrarea de faţă îşi propune a realiza o analiză a unei posibile metodologii apreciative de intervenţie la nivelul grupurilor pe care am intitulat-o Grupul de socializare apreciativ. Această metodologie de lucru am implementat-o în contextul planificării sociale, prin intermediul programului „Dimineaţa la cafea”, desfăşurat în cadrul Biroului de Asistenţă şi Consiliere pentru persoane cu Handicap, din cadrul Centrului Diecezan Caritas, Iaşi. Planificarea sociala înseamnă pentru unii autori (Cojocaru, 2003) “dezvoltarea, expansiunea şi coordonarea serviciilor sociale şi a politicilor sociale utilizând raţional resursele pentru rezolvarea problemelor atât la nivel local, cât şi la cel societal” (Lauffer, 1981, cf. Cojocaru, 2003). Cercetarea a pornit de la implementarea grupului de socializare apreciativ şi analiza impactului asupra membrilor participanţi (persoane cu dizabilităţi locomotorii), analiza metodologică a grupului pornind de la nivelul teoretico-epistemic finalizată cu elaborarea unui model de protocol de implementare a grupului, precum şi posibilitatea extrapolării acestuia la nivelul altor arii ale practicii sociale. (Autorii)


Domenii de interes:

  • asistenta sociala
  • interventie sociala
  • grup de socializare
  • metode apreciative

CUPRINS


CUVÂNT ÎNAINTE (pp. 7-10)

CAPITOLUL I (pp. 11-40) – Grupul de socializare apreciativ. Premise teoretice şi cercetări anterioare

Cadrele teoretice şi epistemice ale cercetării; Definiri conceptuale: grup, socializare, ancheta apreciativă.

CAPITOLUL II (pp. 41-54) – Grupul de socializare apreciativ – De la intervenţie pragmatică la construcţie teoretică

Disabilitate, handicap, discriminare, integrare; Dimineaţa la cafea – Model de grup de socializare apreciativ.

CAPITOLUL III (pp. 55-88) – Fundamentari metodologice ale cercetării „Impactul grupului de socializare apreciativ”

Cadrul metodologic; Metode de evaluare; Validarea datelor; Construirea instrumentelor; Selectarea grupului ţintă; Direcţiile cercetării.

CAPITOLUL IV (pp. 89-194) – Analiza datelor cercetării – Grupul de socializare apreciativ. De la impactul asupra participanţilor la extrapolarea modelului

Impactul grupului de socializare apreciativ „Dimineaţa la cafea” asupra participanţilor; Analiza modelului Grup de socializare apreciativ – Dimineaţa la cafea; Protocol de implementare a grupului de socializare apreciativ; Extrapolarea grupului de socializare apreciativ.

CAPITOLUL V (pp. 195-196) – Concluzii şi propuneri

Concluziile cercetării; Propuneri de dezvoltare.

BIBLIOGRAFIE (pp. 197-210)

ANEXE (pp. 211-218)

Anexe 1. Ghid de focus grup (măsurarea impactului grupului de socializare apreciativ asupra memebrilor); Anexa 2. Ghid de focus grup (extrapolarea modelului grupul de socializare apreciativ); Anexa 3. Ghid de Interviu Apreciativ.


 

DESPRE AUTORI


SIMONA PONEA este asistent social, asistent de recrutare și a desfășurat activități de volunariat în cadrul asociațiilor cu specific umanitar. Deține diplomă de Master în cadrul Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice și de licență, specializarea Asistență Socială, ambele acordate în cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Deține certificat de formator, având competențe în formarea adulților, analizare nevoii de formare și metodologia formării adulților. A publicat numeroase capitole, articole și recenzii în volume și reviste cu specific socio-uman.

Vezi detalii…

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen poza antonio sandu

PROF UNIV. DR. HABIL. ANTONIO SANDUeste cercetător coordonator al Centrului de Cercetări Socio-Umane LUMEN, cadru didactic în cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, coordonator de doctorate în cadrul Școlii Doctorale de Sociologie a Universității din Oradea, directorul Editurii LUMEN şi preşedintele Asociaţiei LUMEN, autor, coautor sau coordonator a peste 40 de volume şi autor sau coautor a peste 150 de articole ştiinţifice în domeniul sociologiei, filosofiei, justiției restaurative, eticii aplicate, asistenței sociale etc. Contribuția originală a activității științifice a autorului pornește de la construcția socială a realității și construcționismului social, așa cum se prezintă acestea din perspectivă semiologică. Prof. Antonio Sandu analizează construcția socială a realității dezvoltând propria versiune a construcționismului social, care operează la intersecția dintre paradigma constructivistă și teoria acțiunii comunicative.

Vezi detalii…

Author: Editura Științifică LUMEN