Gestionarea crizelor de imagine. Criza din Tibet – Cringuta Irina PELEA

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen 32 Pelea

GESTIONAREA CRIZELOR DE IMAGINE. CRIZA DIN TIBET

Cringuta Irina PELEA

LUMEN – Copyright © 2010 – Colecția DEZVOLTARE SOCIALĂ

FORMAT: Tipărit         

PAGINI: 242         

LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-216-9

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ  ÎN ROMÂNIA PRIN: Edituralumen.ro, Librăria Virtualăokazii.ro, librarie.net, karte.ro

CUMPĂRĂ ÎN STRĂINĂTATE PRIN: amazon.com, amazon.de, amazon.fr, amazon.es, amazon.it, amazon.co.uk, amazon.ca, amazon.sg

VIZUALIZEAZĂ CARTEA PE Google Books

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Societatea contemporană se caracterizează printr-o proliferare nemaiîntâlnită a situaţiilor de criză iar lipsa de coeziune afectează fiecare domeniu al vieţii publice. În această situaţie, devine tot mai dificilă depăşirea respectiv, gestionarea cu succes a crizelor: situaţia politică mondială este incertă, dezastrele naturale sunt tot mai frecvente, conflictele armate se înmulţesc iar fluctuaţiile financiare sunt tot mai dese. Elementul deosebit al situaţiei de criză este faptul că a fost aruncată în „stand-by”, prin apariţia unei alte crize, mult mai grave, seismul. În urma cutremurului, mass – media occidentale şi comunitatea internaţională şi-au arătat bunăvoinţa şi simpatia faţă de victime: toate marile puteri care, deşi până de curând, se pronunţaseră vehement împotriva Chinei şi a represaliilor ei, nu au ezitat în a furniza ajutoare poporului chinez. Un alt element la fel de spectaculos îl constituie contextul desfăşurării unei campanii de RP. În China, ţară comunistă, practica RP este îngrădită de serioase limitări legislative iar procesul negocierii este deosebit de dificil, de multe ori chiar inexistent. (Autoarea)


Domenii de interes:

  • stiintele comunicarii
  • managementul crizei
  • negocierea crizelor

CUPRINS


PARTEA ÎNTÂI – NOŢIUNI TEORETICE

ABREVIAR (pp. 11-12)

CAPITOLUL I (pp. 13-16) – Argument

CAPITOLUL II (pp. 17-30) – Criza

Definirea situaţiei de criză; Tipologia crizelor; Etapele evoluţiei unei crize.

CAPITOLUL III (pp. 31-76) – Managementul crizei

Definiţie; Comunicarea de criză; Rolul specialiştilor de Relaţii Publice în situaţiile de criză; Strategii ale comunicării de criză; Relaţia cu mass–media în situaţia de criză.

CAPITOLUL IV (pp. 77-88) – Arta negocierii

Definiţie şi caracteristici; Etapele procesului de negociere; Tehnici de negociere; Stiluri de negociere; Reguli în negociere.

PARTEA A DOUA – STUDIU DE CAZ. CRIZA DIN TIBET

CAPITOLUL V (pp. 89-128) – Studiu de caz. Criza din Tibet

Scurt istoric al Tibetului; Tipologia crizei; Campaniile de RP lansate de beligeranţi.

CAPITOLUL VI (pp. 129-202) – Analiza crizei de imagine

Identificarea şi evaluarea etapelor crizei; Rolul actorilor implicaţi; Reacţiile actorilor externi; Analiza consecinţelor crizei.

CAPITOLUL VII (pp. 1203-222) – Campania de relaţii publice

Cercetarea; Planificarea; Comunicarea; Evaluarea.

CAPITOLUL VIII (pp. 223-236) – Concluzie generală

BIBLIOGRAFIE (pp. 237-240)

Author: Editura Științifică LUMEN