Experimentul lecturii – Mirela SAVIN, Nastasia SAVIN

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen SAVIN Experimentul lecturii

EXPERIMENTUL LECTURII

Mirela SAVIN, Nastasia SAVIN

LUMEN – Copyright © 2009 – Colecția DIMENSIUNI CULTURALE

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 245          LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-161-2

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPARA IN ROMANIA PRIN: Edituralumen.ro, Elefant.ro, Librariaeminescu.ro, Libraria virtuala LUMEN, Karte.ro

CUMPARA IN STRAINATATE PRIN: Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.ca, Amazon.es, Amazon.de, Amazon.it, Amazon.fr, Abebooks.com

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Iluzia posibilităţii descifrării textului literar prin biografie cade ori de câte  ori suntem tentaţi să recurgem la diferite ,,chei” pe care poezia ni le pune la îndemână, elementele ,,cheie” ale liricii sale fiind transformate, la o lectură atentă, într-un material de construcţie  îmbinat  la  moduri  ce  duc  spre  un  cu  totul  alt ansamblu, a cărui rigoare demonstrativă nu poate fi niciodată cea a unei vieţi reale.

Mulţmim Editurii Lumen pentru sprijinul acordat!

Lectură plăcută!

(Autoarele)


Domenii de interes:

  • studii literare
  • Dimitrie Bolintineanu
  • Camil Petrescu

CUPRINS


PREFAŢĂ (pp. 9-10)

PARTEA I (pp. 11-126) – De la Philippe Lejeune la Italo Calvino actualizarea relaţiei memorie /vs./ ficţiune în Elena de Dimitrie Bolintineanu

Argument.

CAPITOLUL I (pp. 16-27) – Coordonate teoretice

Perioada paşoptistă; Etichete ,,culturale”: romanul paşoptist /vs./ romanul postpaşoptist; memorie /vs./ ficţiune.

CAPITOLUL II (pp. 28-59) – Tehnici ale reprezentărilor narative în proza paşoptistă şi postpaşoptistă

Cadrul teoretic; Scrisori către Alecsandri de Ion Ghica; Amintiri din juneţe de Costache Negruzzi; Ciocoii vechi şi noi de Nicolae Filimon; Elena de Dimitrie Bolintineanu; Dimensiuni conclusive: între memorie şi ficţiune.

CAPITOLUL III (pp. 60-92) – De la Philippe Lejeune laItalo Calvinoactualizarea relaţiei memorie /vs/. ficţiune în Elena de Dimitrie Bolintineanu

Autobiografism /vs./ autobiografie / vs./ biografie; Dimensiunile Lecţiilor americane de Italo Calvino în Elena de Dimitrie Bolintineanu; Analiza pactului scriituri în Elena de Dimitrie Bolintineanu; Elena lui Bolintineanu /vs./ Elena lui D’Annunzio.

CAPITOLUL IV (pp. 93-99) – Demarcarea relaţiei ficţiune / vs./ memorie în romanul Elena de Dimitrie Bolintineanu şi rolul maximelor conversaţionale

CAPITOLUL V (pp. 100-106) – Jocul izotopic în romanul Elena de Dimitrie Bolintineanu

CONCLUZII (pp. 107-111)

BIBLIOGRAFIE (pp. 112-116)

ANEXE (pp. 117-126)

PARTEA A II A (pp. 127-243) – Instanţieri lirice în poezia lui Camil Petrescu

ARGUMENT (128-133)

CAPITOLUL I (pp. 134-149) – Perspective asupra poeziei moderne

Contextul epocii; Obiectul poeziei moderne; Concluzii.

CAPITOLUL II (pp. 150-166) – Aspecte ale poeticii lui Camil Petrescu

Actul de scriitură ca act de comunicare; Eul poetic-obiectul poeziei; Limbajul în lirica lui Camil Petrescu; Concluzii.

CAPITOLUL III (pp. 167-190) – Instanţieri lirice în Ciclul Morţii şi în Ciornă

Eul liric şi imaginea războiului în Ciclul Morţii; Ciornă; Concluzii.

CAPITOLUL IV (pp. 191-205) – Instanţieri lirice în Un luminiş pentru Kicsikém şi în Din versurile lui Ladima

Reprezentarea eului liric în Un luminiş pentru Kicsikém; Din versurile lui Ladima.

CAPITOLUL V (pp. 206-227) – Instanţieri lirice în Ideea, Transcendentalia şi în Addenda

Jocul ideilor în Ideea; Eterogenitatea poemelor din Transcendentali; Indicii spaţiali şi temporali. Rolul eului poetic; Addenda; Concluzii.

CONCLUZII (pp. 227-233)

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ (pp. 234-241)

ANEXE (pp. 242-243)

Author: Editura Științifică LUMEN