Exilul ca trauma, trauma ca exil in opera lui Norman Manea – Aurica STAN

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen STAN Exilul 02

EXILUL CA TRAUMA, TRAUMA CA EXIL IN OPERA LUI NORMAN MANEA

Aurica STAN

LUMEN – Copyright © 2009 – Colecția DIMENSIUNI CULTURALE

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 209          LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-171-1

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPARA IN ROMANIA PRIN: Edituralumen.ro,  Elefant.ro, Librarie.net, Libraria virtuala LUMEN,, Printrecarti.ro

CUMPARA IN STRAINATATE PRIN: Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.ca, Amazon.es, Amazon.de, Amazon.it, Ubuy.ae

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Optez pentru literatura acestui scriitor, fiind atrasă, în primul rând de terenul netatonat, maleabil care se deschide odată cu prima lectură  maniană,  teren,  care,  spun  eu,  oferă  multiple  piste  de interpretare şi ale cărui multiple semnificaţii sunt departe de a fi epuizate. Alegerea temei a reprezentat o opţiune dificilă în tot acest context, dar nu lipsită de insolit. (Autoarea)


Domenii de interes:

  • studii culturale
  • memorie colectiva
  • antropologie

CUPRINS


PREFAŢĂ (pp. 13-16)

INTRODUCERE (pp. 17-22)

CAPITOLUL I (pp. 23-52) – Anii de ucenicie ai lui August Prostul

Anii de ucenicie ai lui August Prostul; Anii de ucenicie ai lui August Prostul; „Pactul autobiografic” în Anii de ucenicie ai lui August Prostul; Aspectul formal al eseului autobiografic; Anii de ucenicie ai lui August Prostul – scriere politică?

CAPITOLUL II (pp. 53-82) – Plicuri şi portrete

Arta de a contura „portrete”; Scrisoarea sau ”journal en miettes”; Se questo è un uomo, Primo Levi versus Vorbind pietrei, Norman Manea.

CAPITOLUL III (pp. 83-120) – Întoarcerea huliganului

„A fi huligan”; Punerea în oglindă; Prima şi a doua întoarcere (întâia faţă a oglinzii); Cealaltă faţă a oglinzii: A doua întoarcere; Concluzii sau ,,să-i dăm huliganului ce-i al huliganului!”.

CAPITOLUL IV (pp. 121-162) – Despre clovni: Dictatorul şi artistul sau… despre scriitorul în ipostaza de conştiinţă

Preliminarii; Blasfemie şi carnaval; Dictatorul. Definirea figurii dictatoriale; Artistul- conştiinţa unei lumi; Dictatorul şi artistul sub efigie clovnească; Note la o re-lectură din Fellini; Analiză Cei trei clovni (Les Trois Clowns), Georges Rouault (1871 – 1958); Analiză discursivă – Le Dictateur; TRADUCERE:; ANALIZĂ DISCURSIVĂ.

CAPITOLUL V (pp. 163-178) – Octombrie, ora opt

Depănarea ghemelor încâlcite şi decolorate ale memoriei; Puloverul morţii; Joacă? Libertate? Simulacru?; Noiembrie, ora nouă; ,,A fost odată ca niciodată (…) şi au trăit…”. Sub semnul traumei.

CONCLUZII (pp. 179-184)

BIBLIOGRAFIE (pp. 185-205)

NOTA AUTOAREI (pp. 206-207)


ACEASTA CARTE A FOST CITATA IN URMATOARELE LUCRARI


Author: Editura Științifică LUMEN