Etica si deontologie profesionala (editia a II-a) – Antonio SANDU

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Csmall Etica si deontologie SANDU 2022 A5 curves

ETICA SI DEONTOLOGIE PROFESIONALA (editia a II-a)

Antonio SANDU

LUMEN – Copyright © 2022 – Colecția DEZVOLTARE SOCIALĂ

FORMAT: Tipărit         

PAGINI: 222         

LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-603-7

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPARA IN ROMANIA PRIN: Edituralumen.ro, Libraria virtuala LUMEN

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Volumul „Etica si deontologie profesionala” – autor Antonio Sandu, trateaza o serie de aspecte referitoare la etica si deontologie. Sunt prezentate: directii contemporane ale eticii aplicate, elemente constitutive ale eticii filosofice, concepte fundamentale in etica aplicata: responsabilitate, autonomie (auodeterminare), dreptate, justitie sociala, echitate, directii filosofice in definirea conceptului de autonomie, constructia sociala a legii si justitiei etc. (Editura Științifică LUMEN)


Domenii de interes:

  • etica aplicata
  • etica profesionala
  • deontologie profesionala

CUPRINS


CAPITOLUL IEtica şi deontologia profesională (pp. 9-28)
Direcţii contemporane ale eticii aplicate; Aristotel şi fondarea eticii virtuţii; Dimensiunea creştină a eticii; Max Weber despre etica protestantă şi spiritul capitalismului
CAPITOLUL IILibertate şi necesitate. Excurs istoric (pp. 29-36)
Eşecul discursului asupra libertăţii social- politice
CAPITOLUL IIITeoria dezvoltării morale (L. Kohlberg)(pp. 37-40)
CAPITOLUL IV – Conştiinţa morală şi interacţiune socială. Relaţia drept-morală (pp. 41-50)
Caracterul etic al legii şi controlul eticităţii
CAPITOLUL VConstrucţia socială a legii şi justiţiei (pp. 51-66)
Paradigma justiţiei rectificative; Justiţie restaurativă. O nouă paradigmă (apreciativă); Context teoretic. Cele 4 filosofii penale; Originile paradigmei justiţiei restaurative; Probaţiune vs. Privare de libertate; Protecţia minorităţilor. Teoria acţiunii afirmative
CAPITOLUL VITeoriile contractului social (pp. 67-74)
Platon ca precursor al teoriei contractului social; Contractul social în filosofia iluministă; Contractul social ca ieşire din starea naturală la Hobbes; Contractul social la John Locke; Montesquieu despre spiritul legilor; Autonomie şi raţiune practică la Immanuel Kant
CAPITOLUL VIICurente etice contemporane (pp. 75-79)
Teoria dreptăţii în opera lui John Rawls. Principiile justiţiei ca echitate (1921-2002); Eticile comunitariene
CAPITOLUL VIIIConcepte fundamentale în etica aplicată (pp. 81-92)
Autonomia şi autorealizare la J. S. Mill; Echitate; Politicile Open Access ca echitate în distribuirea cunoaşterii; Dreptatea; Responsabilitate
CAPITOLUL IXPrincipii ale eticii responsabilităţii sociale (pp. 93-102)
Responsabilitatea etică a companiilor; ONG-urile şi responsabilitatea socială
CAPITOLUL X – Cultura etică factor de optimizare a activităţii profesionale (pp. 103-108)
Cei 4 D ai Anchetei Apreciative
CAPITOLUL XIStandarde etice în practica profesională. Codurile de etică (pp. 119-138)
Reglementări ale conduitei etice a magistraţilor; Activitatea grupului de investigaţie apreciativă
CAPITOLUL XIIAuditul de etică (pp. 139-142)
CAPITOLUL XIIIConsilierea de etică (pp. 143-154)
Consilierea de etică, cadre specifice ale situaţiei româneşti
CAPITOLUL XIVSupervizarea de etică (pp. 155-166)
Supervizarea etică; Supervizarea ca dezvoltare profesională. Dimensiunea etică; Principii etice în supervizarea serviciilor sociale
CAPITOLUL XV – Elemente de bioetică (pp. 167-170)
Reproducerea umană medical asistată; Clonarea. Perspective etice
CAPITOLUL XVI – Antropologie medicală şi etno-etică (pp. 171-180)
Obiectul şi direcţiile de studiu al antropologiei
medicale; Etnomedicina domeniu privilegiat al antropologiei medicale; De la antropologia culturală la etno-etică; Dimensiunea cultural-senzitivă a programelor de sănătate destinate membrilor comunităţilor multiculturale; Particularităţi ale cercetării de etno-medicină şi etno-etică în comunitatea rroma
CAPITOLUL XVIIJulian Săvulescu, alegerile controversate şi Transumanismul etic (pp. 181-196)
Premise filosofice ale înţelegerii conceptului de autonomie; Conceptul de autonomie în viziunea lui Julian
Săvulescu; Între Superman şi Supermouse sau zorii eliberării biologice; Principiul binefacerii procreative; Eutanasia şi donarea de organe; Taxonomia alegerilor controversate; Limitele respectului faţă de autonomia indivizilor
BIBLIOGRAFIE (pp. 197-222)


DESPRE AUTOR


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen poza antonio sanduPROF UNIV. DR. HABIL. ANTONIO SANDUeste cercetător coordonator al Centrului de Cercetări Socio-Umane LUMEN, cadru didactic în cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, coordonator de doctorate în cadrul Școlii Doctorale de Sociologie a Universității din Oradea, directorul Editurii LUMEN şi preşedintele Asociaţiei LUMEN, autor, coautor sau coordonator a peste 40 de volume şi autor sau coautor a peste 150 de articole ştiinţifice în domeniul sociologiei, filosofiei, justiției restaurative, eticii aplicate, asistenței sociale etc. Contribuția originală a activității științifice a autorului pornește de la construcția socială a realității și construcționismului social, așa cum se prezintă acestea din perspectivă semiologică. Prof. Antonio Sandu analizează construcția socială a realității dezvoltând propria versiune a construcționismului social, care operează la intersecția dintre paradigma constructivistă și teoria acțiunii comunicative.

Vezi detalii…

Author: Editura Științifică LUMEN