Etica responsabilitatii in societatea bazata pe cunoastere – Ecaterina CROITOR

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen C1 COVER Eticaresponsabilitatii CROITOR B5 ISBN scalat

ETICA RESPONSABILITATII IN SOCIETATEA BAZATA PE CUNOASTERE

Ecaterina CROITOR

Editura Stiintifica LUMEN – Copyright © 2017 – Colecția DEZVOLTARE SOCIALA

FORMAT: Tiparit        PAGINI: 220           LIMBA: Română

ISBN: 978-973-166-497-2

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:


Proiectul teoretic asumat în lucrare răspunde preocupărilor de a vedea dacă şi în ce măsură este posibilă o etică a responsabilităţii care să vină în acord cu specificul societăţii bazate pe cunoaştere, cu perspectivele afirmării condiţiei umane în contextul sfidărilor cu care se confruntă umanitatea prezentă şi viitoare, într-o eră excesiv de tehnologizată şi de agresivă în raport cu noile tendinţe de realizare a condiţiei umane. Pornind de la constatarea că lumea contemporană este tot mai puţin dispusă să se sprijine în judecăţile morale pe imperativul categoric al datoriei pure sau pe austera valoare a virtuţii şi mai înclinată să-şi apropie o perspectivă etică raportată la situaţii concrete, demersul teoretic întreprins îşi propune identificarea unor noi paradigme ale responsabilităţii, ca răspuns la problemele specifice societăţii contemporane. (Prof. univ. dr. Sorin Tudor MAXIM – Prefata la volum)


Domenii de interes:


  • etica aplicata
  • filosofie
  • sociologie
  • societatea cunoasterii

CUPRINS:


PREFAȚĂ (pp. 7-9)
INTRODUCERE (pp. 11-19)
PARTEA I. (pp. 21-93)- Ontogeneza responsabilităţii 
CAPITOLUL 1. (pp. 21-39)– De la responsabilitatea individuală la individul responsabil 
Legitimarea responsabilităţii în contextul aplicării asupra viitorului; Relaţia intenţie – acţiune din perspectiva responsabilităţii
CAPITOLUL 2. (pp. 41-67)– Responsabilitate şi alteritate
Responsabilitatea faţă de Celălalt; Despre responsabilitate la genul feminin; Etica grijii.
CAPITOLUL 3. (pp. 69-93)– Postmodernitatea şi sfârşitul datoriei 
Elemente constitutive ale eticii postmoderne; Etica discursului şi acţiunea comunicativă; Comunitatea morală şi eticile comunitariene.
PARTEA a II-a (pp. 95-198)– Paradigme ale eticii responsabilităţii în societatea bazată pe cunoaştere 
CAPITOLUL 4. (pp. 95-134)– Societatea cunoaşterii: De la şocul viitorului la seismele celui de-al treilea val 
Cunoaştere – provocări tehnologice – responsabilitate; Responsabilitatea morală în organizaţia bazată pe cunoaştere.
CAPITOLUL 5. (pp. 135-172)– Conceptul de responsabilitate în eticile aplicate 
Codurile de etică- modalitate de instrumentare a responsabilităţii; Responsabilitatea faţă de propria persoană din perspectivă bioetică; Responsabilitatea în contextul dezvoltării tehnologiilor medicale şi a bio-tehnologiilor. O perspectivă creştină asupra responsabilităţi bioetice; Mediul şi provocările etice. Eco-responsabilitatea sau principiul responsabilităţii morale pentru consecinţele acţiunii umane.
CAPITOLUL 6. (pp. 173-197)– Către o etică a responsabilităţii în societatea bazată pe cunoaştere
Singularitate tehnologică, transumanism şi responsabilitate; Acţiunea comunicativă şi etica responsabilităţii colective. Particularităţi etice ale societăţii bazate pe cunoaştere; Spre o etică a responsabilităţii colective în societatea bazată pe cunoaştere; Perspectivă structural-fenomenologică asupra responsabilităţii în societatea bazată pe cunoaştere.
REZUMAT (pp. 199-203)
BIBLIOGRAFIE (pp. 205-218)

Author: Editura Științifică LUMEN