Elemente de sociologie pentru administratia publica – Antonio SANDU

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen 70 Sandu

ELEMENTE DE SOCIOLOGIE PENTRU ADMINISTRATIA PUBLICA

Antonio SANDU

LUMEN – Copyright © 2016 – Colecția DEZVOLTARE SOCIALĂ

FORMAT: Tipărit         

PAGINI: 186         

LIMBA: Română

ISBN:  9789731664279

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ  ÎN ROMÂNIA PRIN: Edituralumen.ro, emag.ro, elefant.ro, ujmag.ro, librarie.net, biblox.ro

CUMPĂRĂ ÎN STRĂINĂTATE PRIN: amazon.com, amazon.de, amazon.fr, amazon.es, amazon.it, amazon.co.uk, amazon.ca, amazon.in, amazon.ae, amazon.co.jp, abebooks.co.uk

VIZUALIZEAZĂ CARTEA PE Google Books:

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Adresandu-se in principal studentilor, volumul le permite acestora cunoasterea principalelor metode si tehnici de cercetare utilizate in stiintele sociale, precum si modalitatea de constructie a instrumentelor de cercetare sociala cu aplicare particulara spre sfera administratiei publice. (Autorul)


Domenii de interes:

  • sociologie
  • psihologie sociala
  • stiinte politice
  • administratie publica

CUPRINS


CAPTIOLUL I (7-38) – Introducere în sociologie
Sociologia – definiţie; Instituţii sociale ; Structura socială. Sociologia structuralistă; Funcţii sociale. Sociologia funcţionalistă; Elemente de epistemologie socială
CAPITOLUL II (pp. 39-50) – Elemente de istoria gândirii sociale
Naşterea democraţiei în filosofia Greciei antice; Iluminismul în gândirea socială. Teoria contractului social; Auguste Comte şi geneza sociologiei ca ştiinţă; Sociologia comprehensivă la Max Weber; Comunicarea şi construcţia socială a realităţii. Construcţionismul social
CAPITOLUL III (pp. 51-58) – Elemente de sociologia devianţei şi marginalizare
Semnificaţii ale termenilor devianţă şi marginalizare; Devianţă şi funcţionalitate socială; Asistenţa socială şi problematica populaţilor dezavantajate
CAPITOLUL IV (pp. 59-72) – Sociologia calităţii vieţii
Conceptul de calitate a vieţii; Indicatori ai calităţii vieţii; Instrumente de măsurare a calităţii vieţii; Determinanţi sociali ai calităţii vieţii; Construcţia politicilor publice
CAPITOLUL V (pp. 73-104) – Elemente de metodologia cercetării sociale
Construcţia metodologică a cercetării. Elemente de design al cercetării sociale; Determinarea obiectului cercetării; Preancheta. Pretestarea instrumentelor de cercetare; Stabilirea obiectivelor şi formularea ipotezelor cercetării; Stabilirea universului anchetei. Alcătuirea eşantionului; Alegerea tehnicilor de cercetare. Definitivarea instrumentelor de cercetare; Aplicarea în teren a instrumentelor de cercetare; Prelucrarea datelor şi informaţiile obţinute. Analiza rezultatelor; Redactarea raportului de cercetare
CAPITOLUL VI (pp. 105-114) – Metodologia cantitativă
Sondajul de opinie. Ancheta prin chestionar; Experimentul în domeniul ştiinţelor sociale
CAPITOLUL VII (pp. 115-154) – Metodologie calitativă
Cercetarea calitativă în ştiinţele sociale şi ale comunicării; Interviul; Focus grupul; Cercetarea acţiune (participativă) şi practicile discursive; Ancheta apreciativă; Dezvoltarea organizaţională apreciativă; Inteligenţa apreciativă; Utilizarea anchetei apreciative în managementul resurselor umane; Instrumente în managementul apreciativ al resurselor umane – Analiza SWOT şi SOAR
CAPITOLUL VIII (pp. 155-162) – Interpretarea rezultatelor
Interpretarea datelor calitative; Abordarea narativă; Abordarea fenomenologică; Studiul de caz
CAPITOLUL IX (pp. 163-170) – Grounded Theory – Teoria centrată pe date
BIBLIOGRAFIE GENERALA (pp. 171-184)


EVENIMENTE SI RECENZII


RECENZIE

VLADUTESCU, ȘTEFAN. (2014). Book review. Antonio SANDU, Elemente de sociologie (2014). Social Sciences and Education Research Review, 2, 73-7. ISSN 2392-9683. 

Obiectul descrierii și interpretării cărții este constituit din fenomenele sociale, precum și din procesele de socializare, institutiile sociale, dinamica statusurilor si a rolurilor sociale, grupurile sociale și calitatea vieții. Metoda de cercetare este una complexă. Combină cercetarea empirica, analiza, sinteza și investigația meta-analitică. Un capitol special, poate cel mai bun capitol al volumului, este dedicat metodologiei cercetării sociale.

VEZI PDF


MASS MEDIA SI SOCIAL MEDIA


ANTONIO SANDU: INTRODUCERE IN SOCIOLOGIA ADMINISTRATIEI PUBLICE

Descriere:

Curs online sustinut de Prof. Univ. Dr. Antonio Sandu: Introducere in sociologia administratiei publice – 2020. Parte introductiva.


ANTONIO SANDU: ADMINISTRATIE PUBLICA SI BIROCRATIE

Descriere:

Curs online sustinut de Prof. Univ. Dr. Antonio Sandu: Introducere in sociologia administratiei publice – 2020. Unitatea de invatare # 1 : Instituții sociale, structura socialului și funcțiile sistemelor sociale. Prelegerea nr. 1.4 – Administratie publica si birocratie Pachetul de curs poate fi achizitionat de pe site-ul www.edituralumen.ro sau de pe eMAG incepand cu luna octombrie 2020 – si contine, alaturi de toate inregistrarile aferente intregului curs, volumul “Introducere in sociologia administratiei publice” (suportul de curs) impreuna cu volumele aditionale cursului, ale aceluiasi autor: “Elemente de sociologie si logica” (EDP), “Elemente de sociologie. Sociologie generala. Sociologie juridica. Metodologia cercetarii sociale” (Tritonic), “Fundamente ale stiintelor sociale” (Lumen). Persoanele care doresc sa achizitioneze pachetul de curs complet vor beneficia de doua ore de consultatii online cu autorul cursului si de asemenea de un modul de testare online. Pentru cei interesati – in curand, la Editura Științifică Lumen va fi disponibil pachetul extins de eTraining pentru specialisti in administratie publica, care va contine suplimentar cursurile “Comunicare in administratie publica”, “Relatii publice pentru administratia publica”, “Elemente de etica profesionala in administratia publica” si “Introducere in asistenta sociala”.


ANTONIO SANDU: CURS SUPLIMENTAR 2 – POLITICILE PUBLICE BAZATE PE EVIDENTE

Descriere:

Curs online sustinut de Prof. Univ. Dr. Antonio Sandu: Introducere in sociologia administratiei publice – 2020. Curs suplimentar 2 – Politicile publice bazate pe evidente. Contine reeditarea unui fragment publicat initial in cadrul unui curs online disponibil la: https://www.youtube.com/watch?v=6hUD0… Pachetul de curs poate fi achizitionat de pe site-ul www.edituralumen.ro sau de pe eMAG incepand cu luna octombrie 2020 – si contine, alaturi de toate inregistrarile aferente intregului curs, volumul “Introducere in sociologia administratiei publice” (suportul de curs) impreuna cu volumele aditionale cursului, ale aceluiasi autor: “Elemente de sociologie si logica” (EDP), “Elemente de sociologie. Sociologie generala. Sociologie juridica. Metodologia cercetarii sociale” (Tritonic), “Fundamente ale stiintelor sociale” (Lumen). Persoanele care doresc sa achizitioneze pachetul de curs complet vor beneficia de doua ore de consultatii online cu autorul cursului si de asemenea de un modul de testare online. Pentru cei interesati – in curand, la Editura Științifică Lumen va fi disponibil pachetul extins de eTraining pentru specialisti in administratie publica, care va contine suplimentar cursurile “Comunicare in administratie publica”, “Relatii publice pentru administratia publica”, “Elemente de etica profesionala in administratia publica” si “Introducere in asistenta sociala”.


ACEASTA CARTE A FOST CITATA IN URMATOARELE LUCRARIDESPRE AUTOR


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen poza antonio sandu

PROF UNIV. DR. HABIL. ANTONIO SANDUeste cercetător coordonator al Centrului de Cercetări Socio-Umane LUMEN, cadru didactic în cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, coordonator de doctorate în cadrul Școlii Doctorale de Sociologie a Universității din Oradea, directorul Editurii LUMEN şi preşedintele Asociaţiei LUMEN, autor, coautor sau coordonator a peste 40 de volume şi autor sau coautor a peste 150 de articole ştiinţifice în domeniul sociologiei, filosofiei, justiției restaurative, eticii aplicate, asistenței sociale etc. Contribuția originală a activității științifice a autorului pornește de la construcția socială a realității și construcționismului social, așa cum se prezintă acestea din perspectivă semiologică. Prof. Antonio Sandu analizează construcția socială a realității dezvoltând propria versiune a construcționismului social, care operează la intersecția dintre paradigma constructivistă și teoria acțiunii comunicative.

Vezi detalii…

Author: Editura Științifică LUMEN