Elemente de drept internațional public- Denisa BARBU

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen C1 Smalll Elemente de drept barbu 2022

ELEMENTE DE DREPT INTERNAŢIONAL PUBLIC

Denisa BARBU

LUMEN – Copyright © 2022 – Colecția JURIDICA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 306          LIMBA: Română

ISBN: 978-973-166-610-5

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ  ÎN ROMÂNIA PRIN: Libraria virtuala; Edituralumen.ro


Descriere:

Cursul de drept internaţional public pentru anul II este o disciplină fundamentală, care stă la baza ordonării şi desfăşurării relaţiilor internaţionale ale tuturor statelor, organizaţiilor internaţionale interguvernamentale şi ale altor entităţi abilitate să acţioneze în plan internaţional general, regional şi subregional.

În condiţiile actuale, drept internaţional, rezultat al unui process îndelungat de formare şi adaptare la schimbările şi mutaţiile care au loc în relaţiile internaţionale şi în mediul internaţional, dobândeşte un rol tot mai accentuat în acţiunile de menţinere a păcii şi securităţii internaţionale, de dezvoltare a cooperării politice, economice şi de altă natură între state, ca şi în acţiunile de orientare şi modelare a politicii externe.

România ca „actor” în relaţiile internaţionale (cu alte state, cu organizaţii internaţionale şi cu alte asemenea entităţi), ataşată principiilor şi normelor dreptului internaţional acordă o deosebită importanţă respectării şi aplicării principiilor şi normelor acestui drept, precum şi acţiunii de armonizare şi conformare a legislaţiei naţionale cu tratatele internaţionale la care este sau intenţionează să devină parte.

Studenţii vor înţelege mult mai bine funcţionarea structurilor internaţionale şi derularea cât mai normală a relaţiilor internaţionale, acţiunile, locul şi rolul României în viaţa internaţională, prin studierea ştiinţei dreptului internaţional şi, de asemenea, prin cunoştinţele dobândite îşi vor extinde orizontul ştiinţific asupra unor probleme şi domenii nu numai de interes imediat, dar şi pe termen lung.

Dreptul internaţional îl învaţă pe student să perceapă realitatea şi să înţeleagă fenomenele internaţionale (globalizare, dezvoltare durabilă, criteriile şi condiţiile de aderare la diferite organizaţii internaţionale), viaţa, realitatea, precum şi societatea internaţională dintr-o perspectivă nu numai politică, dar şi juridică, obişnuindu-l să folosească temeni specifici, să-şi formeze un limbaj şi stil politico-diplomatic şi, de asemenea, să gândească şi să decidă pe baza normelor şi principiilor dreptului internaţional, care este limbajul comun al tuturor popoarelor.

Studierea normelor şi principiilor dreptului internaţional, a mecanismelor şi instituţiilor sale îl învaţă pe student să înţeleagă relaţia între dispoziţiile legilor interne şi cele ale tratatelor internaţionale, ca şi ale altor reglementări internaţionale îl învaţă să înţeleagă locul şi rolul justiţiei internaţionale atât la nivel interstatal, cât şi în relaţiile stat-individ ori stat şi societăţi transnaţionale sau alte structuri şi entităţi care acţionează în sfera relaţiilor internaţionale.

Pentru studenţii care lucrează deja sau doresc să se dedice unei cariere diplomatice sau de funcţionari internaţionali în cadrul unor organizaţii internaţionale universale sau organizaţii de apăprare ori de cooperare economică şi alte asemenea dreptul internaţional şi ştiinţa sa le oferă cunoştiinţele necesare, solidc şi temeinice pentru o profesiune de succes, atractivă, agreabilă şi interesantă. (Autoarea)


Domenii de interes:

  • drept
  • drept internațional public

DESPRE AUTOARE

CONF. UNIV. DR. DENISA BARBU este absolventă a Facultăţii de Drept a Universităţii din București, deţine un master în administrație publică europeană, obţinut la Universitatea “Valahia” din Târgoviște, şi este doctor în drept, Magna cum Laude, la Institutul de Cercetări Juridice ,,Acad. Andrei Rădulescu ” al Academiei Române. Autoarea este cadru didactic la Universitatea ,,Valahia” din Târgoviște, Facultatea de Drept și Științe Administrative, avocat în Baroul Dambovita, membru al Asociației Române de Științe Penale, membru al Societății Române de Drept European şi a publicat peste 50 de articole în domeniul dreptului penal internațional, litigiilor internaționale, procesului penal.

Vezi detalii…

Author: Editura Științifică LUMEN