Efectul de oglindă- Sanda-Maria ARDELEANU (coord.)

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen C1 Small Efectul de oglinda curves

EFECTUL DE OGLINDĂ

Sanda-Maria ARDELEANU (coord.)

LUMEN – Copyright © 2023 – Colecția ÆTIOLOGIA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 150          LIMBA: Română

ISBN: 978-973-166-620-4

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ  ÎN ROMÂNIA PRIN: Libraria virtuala; Edituralumen.ro


Descriere:

Ne interesează, aici şi în întreaga colecţie, intersecţia Beletristică-Psihiatrie/Antropologie în direcţia etiologiei, a unui determinism flexibil şi generos, niciodată agresiv. Mai direct, dacă literaţii aduc vorba, cu o legitimitate deja acreditată de cutumă, la influenţa mai mult sau mai puţin cauzală a lui Poe asupra lui Baudelaire, noi ne îngăduim a vorbi despre influenţa haşişului asupra lui Baudelaire sau, aici, de reverberaţiile tulburării de personalitate narcisică în arta lui Andy Warhol, oarecum subversivă dar fără îndoială că iconică. Vor spune scepticii că deschiderile acestei noi comorbidităţi au neşansa de a nu se sprijini încă pe o busolă autentificată de tradiţia medicală/artistică, noi vedem aici şansa de a exploata noi teritorii, cu un potenţial ştiinţific uriaş…
N-aş vrea totuşi să fiu rău înţeleasă, cu atât mai puţin să-mi revendic o tăietură epistemologică, pentru că s-au întâmplat şi încă se întâmplă congruenţe. Dar, nicicum din falsă superioritate, voi spune că ele s-au înscris şi se înscriu în două direcţii: când e să pornească dinspre literaţi se vor risipi implacabil şi lamentabil deîndată ce stau să depăşească perimetrul gazetei de perete, când e să pornească dinspre medici se vor dezumfla de cele mai multe ori în fanfaronadă artificioasă şi pretenţioasă, pentru că de cele mai multe ori medicul nu-i construit pe o personalitate artistică – decât doar, rara avis! Altfel spus, reuşitele sunt răzleţe şi întâmplătoare, serendipitatea funciară pornind din neputinţa de a defini un recurs cartezian la metodă: o metodă care să garanteze cât de cât etiologia. Iar ca să visăm la etiologie, voi păşi în faţă eu (fiică de medic, soţie de medic, mamă de medic şi, totuşi, esenţialmente filoloagă) şi voi spune că „ecuaţia autorlîcului”, cum ar spune „nemuritorul” Anton Pann, nu s-ar cuveni să fie străină de viziunea medicală, cum şi metoda care-i recomandabil să fie apropriată din domenii medicale în variante mai mult sau mai puţin soft (non-invazive?).
Aşa am şi procedat în cele ce urmează, cum se observă dintr-o trecere în revistă, chiar şi fugară, a tablei de materii care, aş remarca fără falsă modestie, este aliniată ex cathedra. Astfel, narcisism în: spectru psihiatric, cheie „bipolară”, registru biologic, solfegiu psihanalitic, tonalităţi mitomane, tonalităţi egolatre, tonalităţi egocentrice, tonalităţi egotiste, accente autiste, oglinzi artistice.
Pe de altă parte, autorii au fost aleşi şi distribuiţi aşa încât să îndeplinească cerinţele metodei care converge spre o amplă autopsie psihologică, pe falii fenomenologice şi totodată cognitive, mereu cu expunere etiologică. (Coordonatoarea)


Domenii de interes:

  • antropologie
  • beletristica
  • psihiatrie

DESPRE AUTOARE

DR. SANDA-MARIA ARDELEANU – Născută în 10 august 1954, la Fălticeni, graniţa cu Bucovina, din părinţii Alexandru Pavel (medic din Mădîrjac, Iaşi) şi Livia (profesoară de matematică din Gheorghieni, Miercurea-Ciuc), ambii creştini practicanţi şi români înflăcăraţi. Studii de limbi străine (franceză, engleză) la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cu burse şi stagii de perfecţionare în Franţa, Belgia, Marea Britanie. Teza de doctorat, sub coordonarea eminentei lingviste şi semioticiene Maria Carpov, publicată cu titlul Repere în dinamica studiilor pe text – de la o Gramatică Narativă (GN) către un model de Investigaţie Textuală (IT) (Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995). Post-doctorat la Universităţile Angers şi Sorbona Paris V – René Descartes (1994-1995), sub coordonarea teoreticienei Imaginarului Lingvistic (IL), Anne-Marie Houdebine. Lector, apoi conferenţiar, profesor universitar, coordonator de doctorat la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), începând cu 1994.

Vezi detalii…

Author: Editura Științifică LUMEN