Dreptul familiei – Nadia Cerasela DARIESCU, Cosmin DARIESCU, Roxana Alina PETRARU

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen dreptul familiei anitei

DREPTUL FAMILIEI

Nadia Cerasela DARIESCU, Cosmin DARIESCU, Roxana Alina PETRARU

LUMEN – Copyright © 2009 – Colecția JURIDICA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 334          LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-191-9

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ PRIN: Edituralumen.roLibrarie.netLibrariaeminescu.roKarte.ro

VIZUALIZEAZĂ CARTEA pe Google Books

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Lucrarea Dreptul familiei, elaborată de autorii Nadia Cerasela Aniței (Dariescu), Cosmin Dariescu și Roxana Alina Petraru, este publicată în cadrul Colecției JURIDICA și reprezintă un instrument de informare, de lucru și de explicare a noțiunilor celor mai importante din dreptul familiei, atât pentru teoreticienii dreptului, cât și pentru practicieni sau studenți. Volumul tratează toate instituțiile de bază ale dreptului familiei: căsătoria (încheiere, nulitate, efecte, încetare, desfacere), rudenia, afinitatea, filiația, obligația legală de întreținere între membrii familiei, ocrotirea părintească, adopția. (Editura Științifică LUMEN)


Domenii de interes:

  • dreptul familiei
  • concubinaj
  • logodnă
  • căsătorie
  • filiație
  • rudenie
  • adopție

TITLUL I (pp. 13-36) – Noţiuni generale despre familie şi dreptul familiei
Caracterele şi funcţiile familiei; Reglementarea principiilor generale ale dreptului familiei; Legătura dreptului familiei cu alte ramuri de drept.

TITLUL II (pp. 37-42) – Uniunea liberă şi logodna
Aspecte juridice ale uniunii libere sau ale concubinajului; Noţiunea de logodnă, condiţiile de fond ale logodnei şi desfacerea logodnei.

TITLUL III (pp. 43-92) – Încheierea căsătoriei
Noţiuni generale despre căsătorie; Încheierea căsătoriei; Nulitatea căsătoriei.

TITLUL IV (pp. 93-124) – Efectele căsătoriei
Consideraţii privind efectele ale căsătoriei; Efectele căsătoriei cu privire la relaţiile personale dintre soţi; Efectele căsătoriei cu privire la relaţiile patrimoniale dintre soţi.

TITLUL V (pp. 125-176) – Încetarea şi desfacerea căsătoriei
Noţiunea de încetare a căsătoriei, cazurile de încetare a căsătoriei și efectele încetării căsătoriei; Desfacerea căsătoriei; Procedura divorţului.

TITLUL VI (pp. 177-188) – Rudenia şi afinitatea
Gradul, întinderea, durata şi dovada rudeniei; Afinitatea (Alianţa); Proba şi efectele afinităţii.

TITLUL VII (pp. 189-252) – Filiaţia
Aspecte generale privind filiaţia; Filiaţia faţă de mamă (Maternitatea); Noţiuni generale despre filiaţia faţă de tată (Paternitatea); Filiaţia faţă de tată a copilului din căsătorie (Paternitatea din căsătorie); Stabilirea filiaţiei din afara căsătoriei (Paternitatea din afara căsătoriei).

TITLUL VIII (pp. 253-264) – Situaţia legală a copilului
Drepturile copilului; Numele de familie al copiilor din căsătorie şi al copiilor din afara căsătoriei.

TITLUL IX (pp. 265-290) – Obligaţia legală de întreţinere
Persoanele între care există obligaţia de întreţinere; Condiţiile obligaţiei de întreţinere; Particularităţi privind persoanele între care există obligaţia legală de întreţinere; Executarea şi încetarea obligaţiei de întreţinere.

TITLUL X (pp. 291-308) – Ocrotirea părintească
Principiile generale ale ocrotirii părinteşti; Drepturile şi îndatoririle părinteşti; Exercitarea autorităţii părinteşti.

TITLUL XI (pp. 309-329) – Adopţia
Condiţiile de fond și de formă ale adopţiei; Procedura adopţiei: interne şi internaţionale; Efectele şi încetarea adopţiei.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ (pp. 329-333)


EVENIMENTE SI RECENZII


LECT. UNIV. DR. RALUCA OANA ANDONE, Facultatea de Drept a Universității „Petre Andrei” din Iași – RECENZIE. Dreptul familiei. Jurnalul de studii juridice, vol. V, nr. 1-2/2010, pp. 413-415.

În anul 2009 a fost publicată la Editura Științifică Lumen din Iași lucrarea „Dreptul familiei”, realizată în coautorat de conf. univ. dr. Nadia Cerasela Dariescu, lect. univ. drd. Roxana Alina Petraru si lect. univ. dr. Cosmin Dariescu, primele două fiind cadre didactice la Facultatea de Drept din cadrul Universității „Petre Andrei” din Iași, iar ultimul la Facultatea de Drept din cadrul Universității „Al. I. Cuza” din Iași. Precizăm că autorii nominalizați au realizat în anii 2008-2009 o activitate publicistică intensă, concretizată în publicarea a 8 lucrări, fie individual, fie în colaborare, în domenii precum dreptul internațional privat, dreptul procedural fiscal, protecția drepturilor fundamentale ale omului, didactica predării științelor juridice și istoria statului și dreptului românesc, fapt care și-a pus amprenta și pe conținutul lucrării „Dreptul familiei”, din perspectiva disciplinelor amintite.

Cele 334 de pagini ale lucrării cuprind o analiză completă a instituțiilor specifice dreptului familiei, autorii prezentând opiniile și tezele exprimate în literatura de specialitate, dar și păreri proprii, pe care le-au argumentat logic și le-au fundamentat cu ajutorul prevederilor legale. Conchidem că acest curs se constituie într-o lucrare de referință atât pentru teoreticieni, cât și pentru practicieni, dar și pentru masteranzi și studenți.

Vezi detalii…


DESPRE AUTORI


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen POZA NADIA ANITEI

PROF. UNIV. DR. NADIA CERASELA ANIŢEI (DARIESCU) este cadru didactic în cadrul Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Avocat în Baroul Iași, membru în comitetul științific și recenzor al Editurii LUMEN, redactor șef al revistei Journal of Legal Studies, publicată de Editura Științifică LUMEN, membră a ARACIS București și a Centrului European de Drepturile Omului, președinte și fondator al Asociației Internaținale de Drept și Științe Conexe. Autoare a peste 17 monografii, 9 cursuri științifice cu profil didactic și 80 de articole științifice, Nadia Cerasela Aniței este unul dintre cei mai vechi și mai prolifici autori ai Editurii LUMEN.

Vezi detalii…

 

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen cosmin dariescu

CONF. UNIV. DR. COSMIN DARIESCU este licenţiat în ştiinţe juridice (1997 – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi), și doctor în drept (2004 – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi).  Din 2016 este conferenţiar la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, unde predă: cursurile „Probleme de Drept internaţional privat în Dreptul afacerilor”şi „Instituţii în dreptul comerţului internaţional”, cu seminariile aferente în cadrul Programului de studii aprofundate în Dreptul afacerilor; cursurile „Drept internaţional privat”.

Vezi detalii…

 

Publica cartea ta la Editura Stiintifica LumenLECT. UNIV. DR. ROXANA ALINA PETRARU este cadru didactic la Facultatea de Drept a Universității „Petre Andrei” din Iași, este licențiată în științe juridice la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași și în științe politice la Universitatea „Petre Andrei” din Iași, deține un master în managementul proiectelor internaționale șu unul în drept european. Este doctor în drept, în domeniul drept internațional public și relații economice internaționale, titlul fiindu-i acordat de Universitatea de Stat din Chișinău, Republica Moldova.

Vezi detalii…

 

 

Author: Editura Științifică LUMEN