Drept procesual penal. Partea speciala – Vasile PAVALEANU

DREPT PROCESUAL PENAL. PARTEA SPECIALA

Vasile PĂVĂLEANU

LUMEN – Copyright © 2022 – Colecția JURIDICA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 655          LIMBA: Română

ISBN: 978-973-166-619-8

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ PRIN: Edituralumen.ro, Librăria Virtuală


Descriere:

Dreptul procesual penal este acea ramură a sistemului de drept care cuprinde totalitatea normelor juridice ce reglementează activitatea organelor judiciare şi a altor participanţi în procesul penal, precum şi raporturile ce se stabilesc în procesul de constatare a faptelor ce constituie infracţiuni şi de aplicare a pedepselor şi a măsurilor prevăzute de legea penală, celor care le-au săvârşit. Această ramură de drept a fost denumită multă vreme procedură penală,  apoi s-a subliniat caracterul ei derivat din dreptul penal, folosindu-se denumirea de drept penal formal sau drept penal procedural. Denumirea de procedură penală este legată de codul de procedură penală, reflectând ansamblul procedeelor prin care se asigură aplicarea pedepselor celor care au comis infracţiuni şi este folosită de autorii francezi. În literatura juridică italiană şi germană este folosită denumirea de drept procesual penal, care a fost preluată în ţara noastră de profesorul Traian Pop, cu argumentul că pentru această denumire există o tendinţă generală şi în celelalte ţări de a o adopta  şi „credem că în curând va deveni termenul tehnic universal” ( Tr. Pop, Drept procesual penal, vol.I, 1946, p. 5). Această convingere nu s-a adeverit şi asistăm astăzi la folosirea ambelor  denumiri. Preferinţa acordată denumirii de drept procesual penal are  în vedere obiectul principal al reglementării, care pune accentul pe procesul penal, ce cuprinde activitatea organelor judiciare şi a celorlalţi participanţi la procesul penal, în timp ce procedura penală semnifică  mai ales procedeele prin care se acţionează (Autorul)


Domenii de interes:

  • drept penal
  • drept procesual penal

CUPRINS

Titlul I URMĂRIREA PENALĂ (pp. 17-146)
Capitolul I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND URMĂRIREA PENALĂ (pp. 17-26)
Capitolul II SESIZAREA ORGANELOR DE URMĂRIRE PENALĂ (pp. 27-56)
Capitolul III CONDUCEREA ŞI SUPRAVEGHEREA ACTIVITĂŢII ORGANELOR DE CERCETARE PENALĂ DE CĂTRE PROCUROR (pp. 57-71)
Capitolul IV EFECTUAREA URMĂRIRII PENALE (pp. 72-110)
Capitolul V REZOLVAREA CAUZELOR ŞI SESIZAREA INSTANŢEI (pp. 111-118)
Capitolul VI RELUAREA URMĂRIRII PENALE (pp. 119-129)
Capitolul VII PLÂNGEREA ÎMPOTRIVA MĂSURILOR ŞI ACTELOR DE URMĂRIRE PENALĂ (pp. 130-146)
Titlul II CAMERA PRELIMINARĂ (pp. 147-160)
Capitolul I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ ŞI CAMERA PRELIMINARĂ (pp. 147-149)
Capitolul II PROCEDURA ÎN CAMERA PRELIMINARĂ (pp. 150-160)
Titlul III JUDECATA (pp. 161-446)
Capitolul I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND JUDECATA (pp. 161-198)
Capitolul II JUDECATA ÎN PRIMĂ INSTANŢĂ (pp. 199-257)
Capitolul III CĂILE DE ATAC ORDINARE (pp. 258-321)
Capitolul IV CĂILE EXTRAORDINARE DE ATAC (pp. 321-428)
Capitolul V DISPOZIŢII PRIVIND ASIGURAREA UNEI PRACTICI UNITARE (pp. 429-446)
Titlul IV PROCEDURI SPECIALE (pp. 447-562)
Capitolul I ACORDUL DE RECUNOAŞTERE A VINOVĂŢIEI (pp. 447-467)
Capitolul II CONTESTAŢIA PRIVIND DURATA PROCESULUI PENAL (pp. 460-468)
Capitolul III PROCEDURA PRIVIND TRAGEREA LA RĂSPUNDERE PENALĂ A PERSOANEI JURIDICE (pp. 469-482)
Capitolul IV PROCEDURA ÎN CAUZELE CU INFRACTORI MINORI (pp. 483-519)
Capitolul VI PROCEDURA REABILITĂRII (pp. 520-546)
Capitolul VII PROCEDURA REPARĂRII PAGUBEI MATERIALE SAU A DAUNEI MORALE ÎN CAZ DE EROARE JUDICIARĂ SAU ÎN CAZ DE PRIVARE NELEGALĂ DE LIBERTATE ORI ÎN ALTE CAZURI (pp. 537-547)
Capitolul VIII PROCEDURA ÎN CAZ DE DISPARIŢIE A DOSARELOR JUDICIARE ŞI A ÎNSCRISURILOR JUDICIARE (pp. 547-557)
Capitolul X PROCEDURA DE CONFISCARE SAU DESFIINŢARE A UNUI ÎNSCRIS ÎN CAZUL CLASĂRII (pp. 558-562)
Titlul V EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR PENALE (pp. 563-646)
Capitolul I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND PUNEREA ÎN EXECUTARE A HOTĂRÂRILOR PENALE DEFINITIVE (pp. 563-572)
Capitolul II PUNEREA ÎN EXECUTARE A HOTĂRÂRILOR (pp. 573-601)
Capitolul III ALTE DISPOZIŢII PRIVIND EXECUTAREA (pp. 602-635)
Capitolul IV DISPOZIŢII COMUNE PRIVIND EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR PENALE (pp. 636-646)
Bibliografie (pp. 647-656)


DESPRE AUTOR


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen poza pavaleanuPROF. UNIV. DR. VASILE PĂVĂLEANU este cadru didactic al Universităţii ,,Ştefan cel Mare” din Suceava şi membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România. A fost, pe rând, procuror al Procuraturii Locale Suceava, începând cu anul 1971, apoi a devenit procuror-şef al acestei instituţii, în anul 1990, apoi a fost procuror la Procuratura Judeţeană Suceava şi pe urmă prim-procuror al Parchetului de pe lângăTribunalul Suceava începând cu anul 2001. Din anul 2010 a dobândit grad de procuror al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava. În anul 1979 dobândeşte titlul de procuror gradul I cu lucrarea ,,Concepţii şi măsuri noi de reeducare a minorilor şi tinerilor infractori”, iar în anul 1985 devine doctor în drept al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cu teza ,,Relaţiile dintre părinţi şi copii în dreptul internaţional privat”. Este autor a zeci de monografii şi articole de specialitate în domeniul dreptului penal.

Vezi detalii…

Author: Editura Științifică LUMEN