Drept procesual penal. Partea generală. caiet de seminar – Denisa BARBU, Alin PETREA

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen drept procesual caiet

DREPT PROCESUAL PENAL. PARTEA GENERALĂ. CAIET DE SEMINAR

Denisa BARBU, Alin PETREA

LUMEN – Copyright © 2016Colecția JURIDICA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 342           LIMBA: Română

ISBN: 978-973-166-434-7

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ PRIN: Edituralumen.ro, Librăria Virtuală LUMEN, librarie.net, Emag

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Lucrarea de faţă se doreşte a fi o sinteză de teorie şi practică, ce analizează instituţiile de drept procesual penal, oferind în acelaşi timp şi comentarii actualizate şi insoţite de cele mai noi soluţii pronunţate de instanţele naţionale.

Acest Caiet de seminar se doreşte a fi un mijloc de fixare a cunoştinţelor de bază în această materie, de aceea cuprinde o scurtă trecere în revistă a noţiunilor teoretice din titlurile şi capitolele stabilite în tematică, teste grilă, speţe cu diferite grade de complexitate. Caietul nu oferă şi rezolvarea speţelor, deoarece a fost gândit şi conceput ca un instrument de lucru pentru seminar, neurmărindu-se atragerea atenţiei către o soluţie pretins corectă, ci urmărindu-se atingerea unor probleme care să suscite discuţii, precum şi formarea abilităţii de a argumenta. (Autorii)


Domenii de interes:

  • drept procesual penal
  • principiile procesului penal
  • participanţii în procesul penal
  • competenţă în materie penală
  • acşiune penală
  • acţiune civilă în procesul penal

CUPRINS


CUVÂNT ÎNAINTE (pp. 11)

Lucrarea are drept scop aprofundarea cunoştinţelor referitoare la conţinutul dreptului procesual penal – partea generală. În acest sens, structura lucrării, atât teoretică, dar şi aplicativă, urmăreşte programa analitică de studiu în facultăţile de drept. Acest Caiet de seminar se adresează în principal studenţilor facultăţilor de drept. (Autorii)

ABREVIERI (pp. 12)

CAPITOLUL I (pp. 13-22) – Noţiuni introductive
Noţiuni introductive privind procesul penal; Noţiuni introductive privind dreptul procesual penal.

CAPITOLUL II (pp. 23-48) – Principiile procesului penal
Principiile fundamentale ale procesului penal; Principiile procesului penal specifice fazei judecăţii.

CAPITOLUL III (pp. 49-80) – Participanţii în procesul penal
Noţiuni introductive privind participanţii în procesul penal; Organele judiciare; Subiecţii procesuali principali; Părţile; Succesorii, reprezentanţii şi substituiţii procesuali; Avocatul; Alţi subiecţi procesuali.

CAPITOLUL IV (pp. 81-106) – Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal
Acţiunea penală în procesul penal; Acţiunea civilă în procesul penal.

CAPITOLUL V (pp. 107-158) – Competenţa
Consideraţii generale; Competenţa funcţională, materială şi personală a instanţelor penale; Competenţa teritorială a instanţelor penale; Competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi (JDL); Competenţa judecătorului de cameră preliminară; Dispoziţii speciale privind competenţa instanţelor judecătoreşti; Competenţa organelor de urmărire penală; Incompatibilitatea. Abţinerea. Recuzarea; Strămutarea şi desemnarea altei instanţei pentru judecarea cauzei.

CAPITOLUL VI (pp. 159-238) – Probele. Mijloacele de probă. Procedeele probatorii
Consideraţii introductive; Audierea persoanelor; Identificarea persoanelor şi a obiectelor; Metode speciale de supraveghere sau cercetare; Conservarea datelor informatice; Percheziţia şi ridicarea de obiecte şi înscrisuri; Expertiza şi constatarea; Cercetarea la faţa locului şi reconstituirea; Fotografierea şi luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor persoane; Mijloacele materiale de probă; Înscrisurile; Comisia rogatorie şi delegarea.

CAPITOLUL VII (pp. 239-284) – Măsurile preventive
Dispoziţii generale privind măsurile preventive; Reţinerea; Controlul judiciar şi controlul judiciar pe cauţiune (CJ/CJC); Arestul la domiciliu; Arestarea preventivă; Încetarea de drept, revocarea şi înlocuirea măsurilor preventive.

CAPITOLUL VIII (pp. 285-294) – Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii
Măsurile asigurătorii, Restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare.

CAPITOLUL IX (pp. 295-320) – Actele procesuale şi procedurale. Termenele. Cheltuielile judiciare
Actele procesuale şi procedurale; Termenele în procesul penal; Cheltuielile judiciare.

CAPITOLUL X (pp. 321-332) – Sancţiunile în procesul penal
Nulitatea, Alte sancţiuni.

RĂSPUNSURI TESTE GRILĂ (pp. 333-339)

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ (pp. 339-341)


EVENIMENTE


LANSARE DE CARTE

Volumul ,,Drept procesual penal. Partea generală. Caiet de seminar” este urmarea volumului ,,Drept procesual penal. Partea generală”, publicat tot la Editura Științifică LUMEN, în anul 2016. În timp ce al doilea volum reprezintă cursul de bază pentru studenţi, caietul de seminar este instrumentul de lucru. Cele două volume reflectă tandemul activităţii de predare-învăţare a uneia dintre cele mai importante materii din domeniul ştiinţelor juridice, dreptul procesual penal.

Volumul ,,Drept procesual penal. Partea generală”, de care se leagă conceptual volumul ,,Drept procesual penal. Partea generală. Caiet de seminar”, a fost lansat în acdrul Târgului de Carte Bookfest 2016, în Bucureşti, în data de 03 iunie 2016.

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen 13339432 1028926863868151 4984207761618254875 n Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen 13344736 1028926777201493 1297355274682421914 n


ACEASTA CARTE A FOST CITATA IN URMATOARELE LUCRARIDESPRE AUTORI


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Barbu Denisa

LECT. UNIV. DR. DENISA BARBU este absolventă a Facultăţii de Drept a Universităţii din București, deţine un master în administrație publică europeană, obţinut la Universitatea “Valahia” din Târgoviște, şi este doctor în drept, Magna cum Laude, la Institutul de Cercetări Juridice ,,Acad. Andrei Rădulescu ” al Academiei Române. Autoarea este cadru didactic la Universitatea ,,Valahia” din Târgoviște, Facultatea de Drept și Științe Administrative, avocat în Baroul Dambovita, membru al Asociației Române de Științe Penale, membru al Societății Române de Drept European şi a publicat peste 50 de articole în domeniul dreptului penal internațional, litigiilor internaționale, procesului penal.

Vezi detalii…

 

 

 

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen poza alin petreaALIN PETREA este absolvent a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii ,,Valahia” din Târgovişte, coautor al următoarelor articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate: ,,Brief Analysis on Cases that Prevent the Following of the Exercise of the Criminal Action”, ,,Infracţiunea de omor calificat în reglementarea Noului Cod penal”, ,, Consideraţii referitoare la anumite aspecte ale apelului în procesul penal”, ,,The Tax on the Income of Microenterprises. Legal Regime”. De asemenea, autorul este participant la diverse manifestări cu caracter ştiinţific, unde a susţinut lucrări referitoare la instituţia amendei în legislaţia penală, cererile şi apărările în porcesul civil, prescripţia extinctivă a dreptului de a stabili obligaţia fiscală.

Vezi detalii…

Author: Editura Științifică LUMEN