Despre securitate, consolidare democratica si buna guvernare. Romania in context regional – Ciprian IFTIMOAEI

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen 42 Iftimoaei

DESPRE SECURITATE, CONSOLIDARE DEMOCRATICA SI BUNA GUVERNARE. ROMANIA IN CONTEXT REGIONAL

Ciprian IFTIMOAEI

LUMEN – Copyright © 2015 – Colecția DEZVOLTARE SOCIALĂ

FORMAT: Tipărit         

PAGINI: 322         

LIMBA: Română

ISBN:  9789731664231

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPARA IN ROMANIA PRIN: Edituralumen.ro, Emag.ro, Elefant.ro, Libraria virtuala LUMEN

CUMPARA IN STRAINATATE PRIN: Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.ca, Amazon.es, Amazon.de, Amazon.it, Amazon.in, Abebooks.com, Biblio.com, Biblio.co.uk

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Aceasta carte reuneste o serie de studii si articole realizate pe parcursul unor programe postuniversitare de specializare in domeniul administratiei publice, securitatii si apararii nationale, diplomatiei si bunei guvernari pe care autorul le-a urmat in perioada 2005-2015. (Autorul)


Domenii de interes:

 • sociologie
 • stiinte politice
 • securitate regionala
 • consolidare democratica

CUPRINS


CUVÂNT ÎNAINTE (pp. 9-10)

CAPITOLUL I (pp. 11-42) – Despre securitatea regiunii extinse a Mării Negre

Conceptul de „regiune extinsă a Mării Negre”; Securitatea Mării Negre: de la Războiul Rece la Revoluţia Trandafirului şi Revoluţia Portocalie; Regiunea extinsă a Mării Negre şi remodelarea arhitecturii globale de securitate; Riscuri şi ameninţări în REMN între trecut şi actualitate; Contribuţia României la securitatea regiunii extinse a Mării Negre.

CAPITOLUL II (pp. 43-78) – Riscuri şi ameninţări la securitatea frontierei de răsărit a României în perspectiva aderării la spaţiul Schengen

Conceptul de frontieră: origini, evoluţie, abordări multidisciplinare; Iniţiative europene premergătoare Acordului Schengen; Exigenţe europene privind aderarea României la spaţiul Schengen; Despre securitate şi securizare la frontiera de răsărit a României, UE şi NATO; Spre o (re)evaluare a riscurilor şi ameninţărilor la frontiera de răsărit a României; Consecinţe ale Acordului privind micul trafic la frontiera moldoromână; Controverse politice privind aderarea României la spaţiul Schengen.

CAPITOLUL III (pp. 79-130) – Postcomunismul: drumul de la tranziţia democratică la consolidarea democraţiei

Colapsul comunismului şi urmările sale; Spre o definiţie a postcomunismului; Impactul regimului comunist asupra tranziţiei postcomuniste; Coordonate politice ale tranziţiei de la comunism la capitalism; Tranziţia economică: de la economiile centralizate la economiile de piaţă funcţionale şi competitive; O evaluare globală a tranziţiei postcomuniste: de la aşteptări la rezultate; Postcomunismul – faza I: tranziţia spre democraţia electorală; Postcomunismul – faza a II-a: de la democraţia electorală la democraţia consolidată; Spre un model al consolidării democraţiei în ţările postcomuniste; Postcomunismul românesc: de la tranziţia democratică la consolidarea democratică.

CAPITOLUL IV (pp. 131-210) – Spre o analiză comparativă a consolidării democratice în Europa Centrală şi de Est

Consolidarea democratică: definiţie, operaţionalizare, măsurare; Procesul electoral în cele cinci ţări postcomuniste; Rolul societăţii civile în consolidarea democraţiei; Independenţa media şi democratizarea vieţii politice; Guvernarea democratică: aspecte naţionale şi locale; Independenţa justiţiei şi controlul corupţiei; Impactul integrării euro-atlantice asupra democratizării ţărilor postcomuniste.

CAPITOLUL V (pp. 9-10) – Procesul de regionalizare a României – test al consolidarii democratice

Spre o abordare politologică a procesului de regionalizare a României; Proiectul regionalizării României: de la iniţiativele societăţii civile la iniţiativele societăţii politice; Poziţionări şi controverse ale actorilor politici faţă de procesul regionalizării României; Analiza SWOT a regionalizării ca proiect politic; Ce gândesc masele despre cum vor elitele politice să regionalizeze România; Repere ale guvernării locale, regionalizării şi descentralizării administrative în cinci ţări postcomuniste; Câştigători şi pierzători politici în urma regionalizării României.

CAPITOLUL VI (pp. 9-10) – Reperele bunei guvernări. Spre o analiză a României în context regional [The Benchmarks of Good Governance. Toward An Analysis of Romania in the Regional Context]

Introduction: The Emergence of the Concept of Good Governance; The Connection between Democracy and Good Governance; Approaches of Good Governance: International Donor Community versus Academia; Good Governance: Normative Dimension versus Descriptive Dimension; Measurement of good governance. The World Bank’s Methodology; The Romania’s Road from Democratic Consolidation to Good Governance; Conclusions.

ABSTRACT (pp. 295-304)

BIBLIOGRAFIE (pp. 305-320)


EVENIMENTE ŞI RECENZII


RECENZIE 

POEDE, GEORGE. (2015). About Security, Democratic Consolidation and Good Governance. Romania within European Context. Postmodern Openings, 6(2), 121-124.

A trecut mai mult de un deceniu de la evenimentele tragice care au avut loc în America, în ziua dramatică din 9 septembrie 2001. Pentru prima dată de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, Statele Unite au fost atacate pe propriul lor teritoriu, fără notificare prealabilă, de către o forta militara non-statala care a fost organizată la nivel mondial, din motive religioase și ideologice. Atacurile teroriste planificate și executate de organizația teroristă AlQaeda pe țintele militare și civile americane au reconfigurat mediul de securitate internațională. Autorul remarcă faptul că securitatea continentului european este indisolubil legat de ceea ce se întâmplă în afara frontierelor sale externe.

VEZI PDF


PUTETI CITI ACEASTA CARTE IN URMATOARELE BILIOTECI


 1. Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” Iași 
 2. Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti 
 3. Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timişoara 
 4. Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga”, Cluj-Napoca, România 
 5. Biblioteca Academiei Române 
 6. Biblioteca Universității din Pitești 
 7. Biblioteca Academiei de Studii Economice din București 
 8. Biblioteca Universității “Ovidius” din Constanța 
 9. Biblioteca Universității Naționale de Muzică din București 
 10. Biblioteca Universității „Lucian Blaga“ din Sibiu 
 11. Biblioteca Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
 12. Biblioteca Universității „Vasile Alecsandri“ din Bacău 
 13. Biblioteca Universităţii „Valahia” din Târgoviște 
 14. Biblioteca Universității  Politehnica din București 
 15. Biblioteca Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava 
 16. Biblioteca Județeană “Lucian Blaga” Alba 
 17. Biblioteca Judeţeană “C. Sturdza” Bacău 
 18. Biblioteca Judeteana  “Octavian Goga” Cluj 
 19. Biblioteca Judeţeană “BOD PÉTER” Covasna 
 20. Biblioteca Judeţeană Dolj ”Alexandru şi Aristia Aman” 
 21. Biblioteca Judeţeană “Kájoni János” Harghita 
 22. Biblioteca Judeţeană “ŞT. BĂNULESCU” Ialomița 
 23. Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea 
 24. Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui 

DESPRE AUTOR


CIPRIAN IFTIMOAEI este Lect. Univ. Asoc. Dr. Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași și director adjunct al Direcției Județene de Statistică Iași. Este redactor-șef al jurnalului „Logos Universality Mentality Education Novelty: Political Sciences and European Studies” și membru în comitetul de redacție al colecției „Dezvoltare Socială”. Este Doctor în Filosofie din 2012, titlu acordat de Universitatea Alexandru Ioan cuza din Iași, și a absolvit un curs postuniversitar de diplomaţie şi securitate acreditat de Institutul Diplomatic Român (2011). A publicat numeroase articole pe teme de sociologie şi politologie în reviste cotate BDI și trei cărți de autor.

Vezi detalii…

Author: Editura Științifică LUMEN