Contracte administrative. Reglementare legala si tipologie – Liana Teodora PASCARIU

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen contracte

CONTRACTE ADMINISTRATIVE. REGLEMENTARE LEGALĂ ŞI TIPOLOGIE

Liana Teodora PASCARIU

LUMEN – Copyright © 2017 – Colecția JURIDICA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 236           LIMBA: Română

ISBN: 978-973-166-455-2

 

CUMPĂRĂ ÎN ROMÂNIA PRIN: Librăria Virtuală, emag.ro, ujmag.ro, librarie.net, elefant.ro

CUMPĂRĂ ÎN STRĂINĂTATE PRIN: amazon.com, amazon.de, amazon.fr, amazon.es, amazon.it, amazon.co.uk, amazon.ca, amazon.in, amazon.ae.

VIZUALIZEAZĂ CARTEA pe Google Books

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Se vorbeşte în literatura juridică despre tentaţia excederii domeniului public, tendinţa necesară şi firească faţă de critica modului de organizare şi funcţionare a instituţiilor şi întreprinderilor statului, în antiteză cu calităţile dreptului privat. Poate mai mult decat oricând, dihotomia public-privat revine în actualitatea contemporană, la fel cum încrederea în statul de drept, văzut ca o garanţie suplimentară pentru drepturile şi libertăţile cetăţeneşti, reprezintă o realitate acută a vremurilor în care trăim. Problema liniei de demarcaţie între public şi privat aparţine prin excelenţă contractelor administrative, instituţie despre care s-a scris că ,,a avut în dreptul românesc o naştere cu dureri şi o copilărie agitată”.În perioada interbelică apare abia în doctrina românească trihotomia doctrinară fie de recunoaştere a contractelor administrative în sens larg, fie de respingere categorică a acestora ori de acceptare în sens restrâns. În jurisprudenţa interbelică, soluţiile instanţelor au oscilat între împrumutarea regulilor din dreptul privat, cu consecinţa judecării prin analogie a contractelor administrative şi utilizarea unui regim juridic derogatoriu, dar aplicat de tribunalele de drept comun. (Autoarea)


Domenii de interes:

  • drept administrativ
  • contracte administrative
  • achiziţii publice
  • contracte sectoriale
  • concesiune

CUPRINS

View PDF


INTRODUCERE (pp. 9-12) – View PDF

CAPITOLUL I (pp. 13-49) – Privire istorică asupra apariţiei teoriei contractelor administrative De la idee la teoria contractelor administrative; Evoluţia teoriei contractelor administrative; Contractele administrative în dreptul comparat.

CAPITOLUL II (pp. 50-104) – Regimul juridic al contractelor administrative Noţiunea de contract administrativ; Criterii de determinare a unui contract administrativ; Delimitarea contractelor administrative de alte tipuri de contracte; Probleme pe care le ridică încheierea, efectele şi executarea contractelor administrative.

CAPITOLUL III (pp. 105-203) – Determinarea sferei contractelor administrative Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică; Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice; Contractul de achiziţii publice; Contractele de concesiune de lucrări publice şi de concesiune de servicii; Contractele sectoriale; Contractul de închiriere a unui bun din domeniul public, Contractul de atribuire în folosinţă gratuită sau de administrare a bunurilor proprietate publică; Contractele de asociere între persoane juridice de drept public şi cele de drept privat; Contractul de management public; Contractele privind transportul pe calea ferată; Contractele de grant şi de finanţare; Contractul de parteneriat prin care se înfiinţează un consorţiu universitar; Contractul de împrumut public; Contractul de parteneriat public-privat.

SCURT EXAMEN DIN PRACTICA CURŢII DE APEL SUCEAVA ÎN MATERIA CONTRACTELOR ADMINISTRATIVE (pp. 204-220)

BIBLIOGRAFIE (pp. 221-235) – View PDF


EVENIMENTE ŞI RECENZII


RECENZIE DE CARTE

Conf. univ. dr. Irina Adriana BILOUSEAC – Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava, România. Book review on “Contracte administrative: Reglementare legală şi tipologie”, authored by Liana-Teodora Pascariu, Lumen Publishing House, 2017. Logos Universality Mentality Education Novelty: Law, 5(1), pp. 61-63.

Cum la ora actuală o cercetare monografică a tuturor tipurilor de contracte administrative nu există, aceasta şi datorită faptului că normele juridice în domeniu sunt de dată recentă şi nu s-a cristalizat o literatură omogenă în acest sens, apreciem cu atât mai meritorie apariția acestei cărți, în care este trasată o succintă analiză a unor tipuri de contracte identificate în legislaţia contemporană şi care pot fi calificate drept administrative: contractul de gestionare a unui fond de vânătoare, acordul petrolier, contractele încheiate pentru exploatarea piscicolă a apelor, contractele de concesiune având ca obiect valorificarea resurselor stuficole, concesiunea minieră etc.

Vezi detalii…


ACEASTA CARTE POATE FI CITITA IN URMATOARELE BIBLIOTECI:


Biblioteci universitare:


ACEASTA CARTE A FOST CITATA IN URMATOARELE LUCRARI:


Irina Adriana BILOUSEAC. (2017). Book review on “Contracte administrative: Reglementare legală şi tipologie”, authored by Liana-Teodora Pascariu, Lumen Publishing House, 2017. Logos Universality Mentality Education Novelty: Law, 5(1), pp. 61-63.


DESPRE AUTOR


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen poza liana pascariuLECT. UNIV. DR. LIANA TEODORA PASCARIU este cadru didactic al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii ,,Ştefan cel Mare” din Suceava, cu specializare în materiile drept administrativ şi dreptul Uniunii Europene, fiind doctor în drept din anul 2010. Totodată, îşi desfăşoară activitatea ca avocat în cadrul Baroului Suceava din anul 2005, îmbinând latura teoretică a profesiei cu cea practică. A publicat numeroase studii şi articole în reviste de specialitate, a participat la evenimente ştiinţifice interne şi internaţionale şi a avut calitatea de expert sau membru în diferite programe cu finanţare europeană.

Vezi detalii…

Author: Editura Științifică LUMEN