Consilierea filosofica apreciativa – Antonio SANDU

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen SANDU Consilierea apreciativa

CONSILIEREA FILOSOFICA APRECIATIVA

Antonio SANDU

LUMEN – Copyright © 2019 – Colecția HANDBOOK OF RESEARCH

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 248          LIMBA: Română

ISBN: 978-973-166-446-0

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPARA IN ROMANIA PRIN: Edituralumen.ro, Emag.ro, Librarie.net
CUMPARA IN STRAINATATE PRIN:  Amazon.com,  Amazon.co.uk,  Amazon.ca,  Amazon.es,  Amazon.de,  Amazon.it,  Alibris.com,  Bookdepository.com,  Ebay.com,  Biblio.com,  Biblio.co.uk

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Dominanta preocuparilor gandirii teoretice a acestui sfarsit/inceput de mileniu este problematica responsabilitatii. Atat de des invocata si din ce in ce mai mult valorizata de specialisti din domenii dintre cele mai diferite: oameni de stiinta, medici, economisti, juristi, educatori, oameni de afaceri, oameni politici si, desigur, moralisti si filosofi, totusi, in mod paradoxal, ideea de responsabilitate nu se reflecta cu aceeasi intensitate si in planul modal-actional. Ca responsabilitatea trebuie sa devina “cheia de bolta a intregului edificiu moral”, cum aprecia Kant, este o afirmatie ce trebuie inca probata in planul actiunii sociale.

O legitima intrebare ramane deschisa: daca responsabilitatea este atat de explicit prezenta in constiinta teoretica a timpului nostru, atunci unde ne sunt totusi responsabilii; responsabilii, de o maniera concreta, care actioneaza distinct in situatii ce solicita solutii diferite, asumandu-si datoria de a fi Om, adica fiinta morala, preocupata de destinul omului si a umanitatii?  (Autorul)


Domenii de interes:

 • filosofie
 • consiliere filosofica
 • etica apreciativa

CUPRINS 


CUVÂNT ÎNAINTE (pp. 11-25)

PARTEA I (pp. 27-89) – Consilierea filosofică apreciativă individuală

CAPITOLUL I (pp. 27-65) – Consilierea apreciativă. Prezentare generală

Antonio SANDU

Fundamente teoretice ale consilierii filosofice apreciative; Construcţionism şi postmodernism; Caracteristicile epistemologiilor construcţioniste; Modele teoretice în consilierea filosofică; Consilierea filosofică. Modelul anchetei apreciative; Dimensiunile eticii afirmativ; Un model afirmativ-apreciativ în consilierea filosofică; Modele teoretice în consilierea filosofic; Construcţia autonomiei individului în practica filosofică; Consilierea filosofică în orizontul intervenţiilor psihosociale; Dimensiuni epistemice ale consilierii filosofice apreciative.

CAPITOLUL II (pp. 67-89) – Cadre metodologice în consilierea filosofică apreciativă

Antonio SANDU, Simona PONEA

Fazele procesului de consiliere apreciativă; Studiu de caz; Construirea unei relaţii de parteneriat consilier-client; Explorarea în adâncime a strategiilor de succes ale clientului; Explorarea soluţiilor alternative în parteneriat între client şi consilier; Identificarea unor căi inovative de a crea viitorul dorit de client pentru sine însuşi; Implementarea strategilor de autorealizare a clientului; Model de implementare a procesului de consiliere; Încurajarea acţiunii pozitive.

PARTEA A II-A (pp. 91-127) – Consilierea filosofică de grup

CAPITOLUL III (pp.91-107) – Grupul de socializare apreciativ ca model de creativitate colaborativă

Antonio SANDU, Simona PONEA

„Dimineaţa la cafea” – grupul de socializare apreciativ; Etapa 1: Discovery; Etapa 2: Dream; Etapa 3: Design; Etapa 4: Destiny; Povestea mea de succes; Povestea; Copacul oportunităţilor; Jocul complimentelor; Fiţi cei mai buni; Jocul de rol; Utilizarea de materiale ajutătoare: audio, video, materiale în format tipărit.

CAPITOLUL IV (pp. 109-127) – De la etica apreciativă la cafeneaua filosofică virtuală

Antonio SANDU

Clarificări terminologice; Virtualizarea spaţiului social; Cafeneaua filosofică; Cafeneaua filosofică virtuală (Virtual Philo Cafe); Cafeneaua filosofică virtuală. Virtual Filo Cafe; Tehnici în Cafeneaua Filosofică Virtuală; Metoda complimentelor; Transfigurarea filosofică; Identificarea virtuţii; Experimentul mental; În urmărirea imaginară a fericirii; În căutarea lui Moş Crăciun.

PARTEA A III-A (pp. 129-205) – Practica filosofică în organizaţii

CAPITOLUL V (pp. 129-149) – Preliminarii la un model socio-semiotic al acţiunii comunicative

Antonio SANDU

Contextul aplicabilităţii modelului; Postpozitivism şi social-construcţionism. Perspective ontologice şi gnoseologice în originarea modelului propus; Modelul dublei deconstrucţii; Contribuţii la dezvoltarea ideii de ,,deconstrucţie”; Acţiune comunitativă şi raţionalitate socială; Deconstrucţia dialecticii; Constructul social şi terţul secret inclus; Construcţionismul fractal – metodologie în semiotica socială; Construcţionismul social; De la ancheta apreciativă la semiotica socială.

CAPITOLUL VI (pp. 151-167) – Medierea ca acţiune comunicativă şi practică filosofică

Antonio SANDU

Medierea – acţiune comunicativă şi practică filosofică; Comunicare şi creativitate în mediere. Stiluri de mediere; Medierea facilitativă; Medierea evaluativă; Medierea transformativă (transformaţională); Medierea narativă; Medierea apreciativă.

CAPITOLUL VII (pp. 169-185) – O introducere în practica filosofică şi etica bazată pe valori. Regândirea acţiunii sociale. Valori fundamentale

Antonio SANDU

Practica flosofică ca o căutare a alterităţii; Practica filosofică ca deconstrucţie a discursului filosofic; Criticile aduse practicii filosofice ca parte a filosofiei; Natura antiepistemică a practicii filosofice; Natura anti-academică a practicii filosofice; Consilierea etică ca practică filosofică – abordări inovatoare; Hexada semiotică a practicii filosofice.

CAPITOLUL VIII (pp. 187-205) – Practica filosofică în sfera serviciilor sociale

Antonio SANDU, Simona PONEA

Bunăstarea socială şi practica filosofică; Contextul abordării consilierii filosofice în practica socială; Vulnerabilitatea socială ca limitare treptată a autonomiei; Consilierea etică şi consilierea de etică; Procesul de consiliere de etică; Valorile constitutive ale sistemelor sociale; Valori practice (valori operaţionale) ale sistemelor sociale; Stadiul explorării în profunzime a dilemelor etice; Explorarea semnificaţiilor particulare ale tuturor opţiunilor posibile; Acordul etic şi elaborarea contractului moral; Supervizarea de etică.

PARTEA A IV-A (pp. 207-241) – Către o nouă abordare a discursului filosofic în spaţiul educaţional

CAPITOLUL IX (pp. 207-230) – Abordarea apreciativă a filosofiei. Către o nouă abordare a discursului filosofic în spaţiul educaţional

Antonio SANDU

Valori etice afirmativ-apreciative. Succesul şi harul; Etica afirmativ-apreciativă şi teologia vocaţională; De la etica ispăşirii la societatea bunăstării; Libertatea ca experienţă afirmativă; Libertatea ca şi experienţă a accesului la transcendenţă; Predarea apreciativă a filosofiei; Abordarea apreciativă a filosofiei; Seminarii apreciative; Modelul 4D în didactica apreciativă; Discovery (descoperirea libertăţii); ;Dream (visul – libertatea ca posibilitate); Design (construcţia libertăţii); Destiny (destinul libertăţii).

CAPITOLUL X (pp. 231-233) – Logosul seductiv şi construcţia realităţii. O lectură semiotică asupra volumului: comunicare simbolică şi seducţie, autor sandu frunză, Editura Științifică tritonic 2014

Antonio SANDU

Logocentrismul postmodernităţii; Logos poruncitor şi logos seductiv.

CAPITOLUL XI (pp. 235-241) – Consilierea filosofică ca pretext pentru filosofare. Reflecţii pornind de la volumul: comunicare şi consiliere filosofică, autor sandu frunză, Editura Științifică eikon, bucureşti, 2019

Consilierea filosofică ca ramură a filosofiei; Consilierea filosofică între profesionalizare şi vulgarizare; Practica filosofică între gândirea critică şi intrinsecul filosofic al fiinţării; Consilierea filosofică ca practică spirituală; Consiliere şi terapie filosofică.

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ (pp. 243-247)


EVENIMENTE ŞI RECENZII


RECENZIE 

FRUNZA, SANDU. (2019). On the Communication and Practice of Philosophical Counselling and Philosophical Practices. Logos Universality Mentality Education Novelty: Philosophy & Humanistic Sciences, 7(2), 73-77. 

Este inevitabil faptul că practicile filozofice vor deveni o preocupare semnificativă în spațiul cultural românesc. Urmând exemplul practicilor de consiliere occidentale, gânditorii români au început să teoretizeze și să exerseze diferite forme de filosofie aplicată și consiliere filosofică. Una dintre cele mai productive și mai creative voci din domeniul filosofiei aplicate este profesorul Antonio Sandu. Volumul Consilierea filosofică apreciativă, împreună cu alte lucrări publicate sub semnătura autorului, reprezintă o contribuție majoră la dezvoltarea și implementarea consilierii filozofice. Textele lui Antonio Sandu pot fi utilizate ca punct de plecare pentru constructia teoretica, pentru exercițiile practicienilor, dar și pentru cei care doresc un sprijin instituțional in construirea programelor de instruire în domeniul practicii filosofice și consilierii filosofice.

VEZI PDF


MASS MEDIA SI SOCIAL MEDIA


ANTONIO SANDU – INTRODUCERE IN CONSILIEREA FILOSOFICA

Consilierea filosofica reprezinta o practica interogativa in care un filosof urmareste sa-l impulsioneze pe celalalt (persoana consiliata) sa reflecteze despre sine si pozitia sa in lume.


ANTONIO SANDU – DESPRE TOTALITATE IN CONSILIEREA FILOSOFICA

Antonio Sandu – Consilierea filosofica realizata din perspectiva metafizicii cuantice. Ideea de totalitate poate sta la baza unei regasiri a constiintei individuale ca fiind situata in orizontul fiintial al totalitatii.


ANTONIO SANDU: CONSILIEREA FILOSOFICA – MEDICALIZAREA VIETII SOCIALE

Antonio Sandu despre consilierea filosofica pornind de la volumul „Consilierea filosofica apreciativa” (coord. Antonio Sandu, Editura Științifică Lumen, 2019) in care se analizeaza medicalizarea vietii sociale ca risc pentru societatea postmoderna si rolul consilerii filosofice in intelegerea dilemelor existentiale, precum si despre eroism ca valoare constitutiva a modernitatii si posibila valoare constitutiva a societatii post-epidemice.


ANTONIO SANDU: DEZVOLTARE PERSONALA SI ZEN. CONSILIEREA FILOSOFICA

Despre Zen autentic, autenticitate si pseudo-zenisme. A fi Zen sau a trai zen?


ANTONIO SANDU: VIZUALIZAREA GHIDATĂ ÎN CONSILIEREA FILOSOFICĂ ȘI DEZVOLTAREA PERSONALĂ

Semnificatii ale vizualizarii ghidate, legatura cu practicile meditative dar si cu elemente de programare neurolingvistica, psihologie contemporana, transa si imagerie dirijata.


ACEASTA CARTE A FOST CITATA IN URMATOARELE LUCRARIPUTETI CITI ACEASTA CARTE IN URMATOARELE BILIOTECI


 1. Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga”, Cluj-Napoca, România 
 2. Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timişoara 
 3. Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” Iași 
 4. Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti 
 5. Biblioteca Academiei Române 
 6. Biblioteca „Valeriu Bologa” a Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca 
 7. Biblioteca Universității din Pitești 
 8. Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București 
 9. Biblioteca Academiei de Studii Economice din București 
 10. Biblioteca Universității din Craiova 
 11. Biblioteca Universității din Petroșani 
 12. Biblioteca Universității din Oradea 
 13. Biblioteca Universității “Ovidius” din Constanța 
 14. Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș 
 15. Biblioteca Universității Petrol-Gaze din Ploiești 
 16. Biblioteca Universității Naționale de Muzică din București 
 17. Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie din Craiova 
 18. Biblioteca Universității „Lucian Blaga“ din Sibiu 
 19. Biblioteca Universității „Dunărea de Jos“ din Galați 
 20. Biblioteca Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
 21. Biblioteca Universității „Vasile Alecsandri“ din Bacău 
 22. Biblioteca Universităţii „Valahia” din Târgoviște 
 23. Biblioteca “Avram Filipaş”, Universitatea Titu Maiorescu din București 
 24. Biblioteca Universității  Politehnica din București 
 25. Biblioteca Universității „Transilvania” din Brașov 
 26. Biblioteca Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava 
 27. Biblioteca Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași 
 28. Biblioteca Universității Politehnica din Timișoara 
 29. Biblioteca Județeană “Lucian Blaga” Alba 
 30. Biblioteca Județeană “Alexandru D. Xenopol” Arad 
 31. Biblioteca Județeană ”Dinicu Golescu” Argeș 
 32. Biblioteca Judeţeană “C. Sturdza” Bacău 
 33. Biblioteca Judeţeană “GH. ŞINCAI” Bihor 
 34. Biblioteca Judeţeană “George Coșbuc” Bistrița Năsăud 
 35. Biblioteca Judeţeană “George Barițiu” Brașov 
 36. Biblioteca Județeană “Panait Istrati” Brăila 
 37. Biblioteca Judeţeană “V. Voiculescu” Buzău 
 38. Biblioteca Județeană “Alexandru Odobescu” Călărași 
 39. Biblioteca Judeţeană “BOD PÉTER” Covasna 
 40. Biblioteca Judeţeană “Gheorghe Asachi” Iași 

DESPRE AUTOR


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen poza antonio sandu

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen poza antonio sanduPROF UNIV. DR. HABIL. ANTONIO SANDU este cercetător coordonator al Centrului de Cercetări Socio-Umane LUMEN, cadru didactic în cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, coordonator de doctorate în cadrul Școlii Doctorale de Sociologie a Universității din Oradea, directorul Editurii LUMEN şi preşedintele Asociaţiei LUMEN, autor, coautor sau coordonator a peste 40 de volume şi autor sau coautor a peste 150 de articole ştiinţifice în domeniul sociologiei, filosofiei, justiției restaurative, eticii aplicate, asistenței sociale etc. Contribuția originală a activității științifice a autorului pornește de la construcția socială a realității și construcționismului social, așa cum se prezintă acestea din perspectivă semiologică. Prof. Antonio Sandu analizează construcția socială a realității dezvoltând propria versiune a construcționismului social, care operează la intersecția dintre paradigma constructivistă și teoria acțiunii comunicative.

Vezi detalii…

Author: Editura Științifică LUMEN