Comunicatii de voce si comunicatii de date prin internet protocol – Florin Domnel GRAFU

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen GRAFU Comunicatii de voce

COMUNICATII DE VOCE SI COMUNICATII DE DATE PRIN INTERNET PROTOCOL

Florin Domnel GRAFU

LUMEN – Copyright © 2010 – Colecția DIMENSIUNI CULTURALE

FORMAT: Tipărit         

PAGINI: 458         

LIMBA: Română

ISBN: 978-973-166-228-2

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ  ÎN ROMÂNIA PRIN:Edituralumen.ro, Librăria Virtuală, okazii.ro

CUMPĂRĂ ÎN STRĂINĂTATE PRIN: amazon.com, amazon.de, amazon.fr, amazon.es, amazon.it, amazon.co.uk, amazon.ca, amazon.in, amazon.sg, amazon.ae, amazon.co.jp.

VIZUALIZEAZĂ CARTEA PE Google Books

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Scopul principal al cartii il constituie stabilirea atat a abordarii din punct de vedere matematic a fluxurilor de voce prin retele virtuale private, pe baza unui numar suficient de date experimentale, prin expresii analitice si prin reprezentari grafice care sa poata fi utilizate si in alte situatii decat cele in care s-au obtinut datele, cat si contribuirea la implementarea serviciilor de voce securizata prin echipamente de ultima generatie in sistemele inteligente de transport. In acest sens, in lucrarea de fata s-a efectuat analiza datelor experimentale si analitice ale VoIP 1 si VPN 2 in ITS. Este demonstrat faptul ca bazele comunicatiilor prin retelele de calculatoare si implicit prin Internet sunt TCP si IP3, dar pe langa aceste conceptii de importanta majora trebuie sa se puna accent si pe protocoalele ce sustin transferul de voce si de informatie securizata. (Autorul)


Domenii de interes:

  • comunicatii de voce
  • comunicatii de date
  • comunicatii prin internet

CUPRINS


INTRODUCERE (pp. 21-24)

CAPITOLUL I (pp. 25-36) – Actualitatea şi importanţa temei tratate

Revoluţii tehnologice; Reţeaua de date ca platformă; Reţeaua informaţională inteligentă; Argumente pentru adoptarea noilor tehnologii în transporturi.

CAPITOLUL II (pp. 37-124) – Stadiul cunoaşterii în ITS

Arhitecturi ITS; Stadiul actual al cercetărilor şi realizărilor ITS în România; Stadiul actual al cercetărilor pe plan internaţional. Standarde şi normative ITS; Contribuţii personale; Concluzii.

CAPITOLUL III (pp. 125-174) – Integrarea telecomunicaţiilor cu reţelele de calculatoare – aplicaţii în ITS

Elemente fundamentale despre interconectarea calculatoarelor; Prezentarea nivelelor OSI-TCP/IP versus VoIP; Realizarea serviciilor telefonice prin Internet – soluţii tehnice de transmitere a vocii prin intermediul protocolului IP – tendinţe în transporturi; Soluţii posibile de interfaţare PSTN/Internet la nivel de filială de transport; Implementarea NTCIP (protocol derivat din OSI); Implementare NTCIP – caz practic; Contribuţii personale; Concluzii.

CAPITOLUL IV (pp. 175) – Modelarea matematică în domeniul reţelelor de date securizate dedicate VOIP

Introducere; Graniţele deterministe de întârziere punct-la-punct pentru un flux de date într-o reţea DiffServ (VoIP); Modelul de reţea şi preliminarii ale reţelei cu calcul infinitezimal; Limita de întârziere pentru un singur flux într-o reţea DiffServ; Evaluarea performanţelor; Rezultate analitice; Simulări ale reţelelor de calculatoare utilizate în managementul şi controlul semnalizărilor căii ferate (sau metrou) – studiu de caz; Simulări ale sistemului de comunicaţii VoIP utilizat în managementul serviciilor pentru trafic aerian – studii de caz; Contribuţii personale; Concluzii.

CAPITOLUL V (pp. 269-302) – Propuneri pentru facilitarea activităţilor comunicaţionale în transporturi

Interstructura; Aplicaţii transmise prin suportul IP; Calitatea serviciului de telefonie din prisma recomandării G .107; Contribuţii personale; Concluzii.

CAPITOLUL VI (pp. 303-364) – Servicii oferite în prezent de reţelele de calculatoare centrelor de management ITS

Servicii wireless; Servicii orientate pe conexiune; Proiectarea unei topologii orientată pe conexiune – studiu de caz; Servicii de securitate a transmisiilor vocale în reţelele de calculatoare ITS; Considerente privind efectuarea sarcinilor de serviciu de la distanţă (VPN) – scop potenţial de implementare în companiile de transporturi; Contribuţii personale; Concluzii.

CAPITOLUL VII (pp. 365-414) – Protocolul internet văzut ca suport pentru transportul de voce în ITS

Introducere; Filosofia transmisiunilor telefonice versus filosofia Internet; Dimensiuni ale telefoniei convenţionale; Modelul de referinţă al telefoniei susţinut de IP; Arhitectura de telefonie bazată pe VoIP; Integrarea voce – date pe reţelele de date şi pe reţelele de telefonie IP; Analize şi discuţii.

CAPITOLUL VIII (pp. 415-428) – Concluzii

Rezultate principale; Stadiul actual al integrării telecomunicaţiilor cu reţelele cu comutare de pachete; Protocoale de comunicaţii Internet în ITS – NTCIP; Modelare matematică – bazele simulării comportamentului unei reţele cu comutaţie de pachete din transporturi; Suportul protocolului Internet pentru telefonie; Interstructura VoIP, VPN; Noi direcţii de cercetare.

GLOSAR (pp. 429-440)

BIBLIOGRAFIE (pp. 441-456)

Lucrări de referinţă; Lucrări ale autorului; Adrese Web.

Author: Editura Științifică LUMEN