Viorel ROBU

VIOREL ROBU e Lect. Univ. Dr. la Facultatea de Litere, Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău, predând Fundamentele psihologiei, Fundamentele psihopedagodiei, Psihologie dezvoltării, Integrare și incluziune la vârstele mici, Psihologia educației, Metodologia cercetării în științele educației și Teorii și modele actuale ale învățării. În trecut a predat la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea ,,Petre Andrei” din Iaşi și la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti. Este Doctor în Psihologie, titlu acrodat de Universitatea din Bucureşti, tema lucrării fiind ,,Adaptarea şi experimentarea pe populaţia românească a Inventarului pentru evaluarea anxietăţii faţă de testare (TAI)”. Deține atestat de formator eliberat de Asociația ,,Formare Studia” din Iaşi, precum și atestat de liberă practică de psiholog specialist în specializările Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională și Psihologia muncii şi organizaţională şi Psihologia Transporturilor. Este membru al Colegiului Psihologilor din România, al  Asociaţiei Naţională a Psihologilor Şcolari din România și al Asociaţiei de Psihologie Industrială şi Organizaţională din România. Participă și prezintă la numeroase simpozioane și conferințe naționale și internaționale și publică articole pe teme de educație, psihologie și psihologie organizațională. Principalele sale domenii de interes sunt învățământul universitar, psihologia educațională, consilierea școlară și vocațională, dezvoltarea organizației și dezvoltarea carierei.

Vezi CV

Cod ORCID

A publicat la Editura LUMEN: