Stefan COJOCARU

ȘTEFAN COJOCARU este Prof. Univ. Dr. Habil. în cadrul Facultății de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Catedra de Asistență Socială și Sociologie, Universitatea „Al.I.Cuza“ din Iași. Predă Metodologia elaborarii proiectelor de intervenție, Metodologia cercetării sociologice, Metode apreciative de intervenție în mediul familial, Metode apreciative de intervenție în domeniul securității comunitare, Evaluarea programelor și Supervizare în asistența socială. Domeniile sale de interes sunt parentingul, cercetarea și intervenția socială și asistența socială. În trecut a întreprins activități de cercetare academică în cadrul Academiei Române, iar Doctoratul în Sociologie a avut drept temă Managementul protectiei populatiilor vulnerabile si defavorizate. Deține certificate de formator acreditat CNFPA în Formarea adulților.

Vezi CV

Cod ORCID

A publicat la Editura LUMEN: