Sanda-Maria ARDELEANU

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Sanda Maria ARDELEANUSanda-Maria ARDELEANU. Născută în 10 august 1954, la Fălticeni, graniţa cu Bucovina, din părinţii Alexandru Pavel (medic din Mădîrjac, Iaşi) şi Livia (profesoară de matematică din Gheorghieni, Miercurea-Ciuc), ambii creştini practicanţi şi români înflăcăraţi. Studii de limbi străine (franceză, engleză) la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cu burse şi stagii de perfecţionare în Franţa, Belgia, Marea Britanie. Teza de doctorat, sub coordonarea eminentei lingviste şi semioticiene Maria Carpov, publicată cu titlul Repere în dinamica studiilor pe text – de la o Gramatică Narativă (GN) către un model de Investigaţie Textuală (IT) (Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995). Post-doctorat la Universităţile Angers şi Sorbona Paris V – René Descartes (1994-1995), sub coordonarea teoreticienei Imaginarului Lingvistic (IL), Anne-Marie Houdebine. Lector, apoi conferenţiar, profesor universitar, coordonator de doctorat la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), începând cu 1994. Director fondator al Centrului de Analiza discursului (CADISS), al revistei ANADISS, fondator şi coordonator al Masteratului de Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate şi a Masteratului cu dublă diplomă Suceava-Chişinău, Teoria şi practica traducerii. Iniţiatoarea secţiei bilingve Franceză intensiv la Liceul „Petru Rareş” din Suceava (1992), fondatoarea Lectoratului francez şi a Alianţei franceze de la Suceava, Deputat în Parlamentul României (2008-2016), inspector şcolar de limbi străine (1986-1990), primul prorector cu Relaţii internaţionale, Integrare europeană şi Imagine universitară la USV, director al Bibliotecii universitare (2016-2022). Activitate ştiinţifică materializată în 130 articole publicate în ţară, 79 articole/studii publicate în străinătate, 9 cursuri universitare, 26 de cărţi ca singur autor sau în colaborare, 18 lucrări editate, peste 30 de publicaţii colective, responsabil de serie, editor, coordonator Colecţii la Editura „Institutul European” şi Casa Editorială „Demiurg” din Iaşi, coordonatoare a Colocviului Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului „Eugeniu Coşeriu”, itinerant la Suceava-Chişinău-Cernăuţi, 28 de titluri de doctor în Filologie obţinute de doctoranzii coordonaţi. Peste 30 de proiecte de cercetare. Doctor Honoris Causa al Universităţii din Cernăuţi, Chişinău, Cavaler al Ordinului Palmes Académiques şi Légion d’honneur ale Statului francez, 30 de Ordine, Medalii, Premii, Distincţii.