Răzvan VIORESCU

CONF. UNIV. DR. RĂZVAN VIORESCU este cadru didactic în cadrul Facultății de Economie și Administrație Publică (Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava) și coordonator al Catedrei Jean Monnet: Integrarea transfrontalieră a UE – Implicații juridice și economice. A absolvit studiile de doctorat în 2009 în domeniul drept constituțional. În prezent, el lucrează la proiectele de cercetare “O Constituție pentru Europa” și “Ce fel de Constituție pentru Europa?”. În afară de aceste proiecte de cercetare este, de asemenea, responsabil pentru proiectul EUPA (Educație europeană pentru administrația publică) finanțat prin programul Socrates MOD, Leonardo da Vinci schimbă programele și este coordonator național al acțiunii COST A28 Drepturile omului, pace și securitate în UE Politica și o acțiune UE în materie de costuri privind viața în societățile de supraveghere. De asemenea, a fost coordonator al Legii modulului Jean Monnet și al Guvernului UE. Domeniile sale de cercetare și expertiză sunt: ​​dreptul Uniunii Europene, protecția drepturilor omului, dreptul internațional în instanțele interne, sistemele administrative comparative, politicile externe europene și măsurile de menținere a păcii.

Vezi CV

ORCID ID

A publicat la Editura Lumen: