Monica SERBAN

MONICA ȘERBAN este cercetător ştiinţific gradul II la Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română. Principalele sale domenii de interes includ politicile de migraţie, atitudinile faţă de migraţie și efectele migraţiei. Este profesor asociat la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii din Bucureşti. Este Doctor în Sociologie, titlu oferit de Universitatea din București în 2009. Este membru al The European Survey Research Association (ESRA), European Sociological Association (ESA) și al Asociației Sociologilor din România. A obținut granturi de cercetare desfășurate de organizații din Germania, Spania, România. Publică capitole de carte și articole pe tema migrației în publicații de specialitate din tară și internaționale.

Vezi CV

Cod ORCID

A publicat la Editura LUMEN: