Monica MARIN

Monica MARIN este cercetător al Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii (ICCV) al Academiei Române, doctor în sociologie, Facultatea de sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea Bucureşti şi expert în cadrul Centrului Român de Modelare Economică (CERME). Experienţa  profesională include participări în numeroase proiecte de cercetare pentru organizaţii interne şi internaţionale, în domenii legate de dezvoltare locală, sărăcie şi incluziune socială, administraţie publică, fonduri europene etc.

A publicat la Editura Lumen: