Mircea ZIDARESCU

MIRCEA ZIDĂRESCU (1973-2020) a fost Doctor al Facultății de Sociologie și Asistență Socială Babeș Bolyai din Cluj-Napoca și director de proiect în grupul de traineri şi facilitatori ai Centrului de Resurse pentru Comunitățile de Romi – Cluj Napoca. A avut pregătire de facilitator comunitar, trainer pentru ONG-uri și autorități locale. A desfășurat numeroase proiecte la nivelul județului Hunedoara pentru a sprijini tineretul, în special cel de entie romă, și pentru a facilita comunicarea dintre autorități și categoriile de persoane defavorizate.

Vezi CV

A publicat la Editura LUMEN:

  • Zidărescu, M. (2006). Facilitarea comunitară în comunitățile interetnice din mediul rural. Iași, România: Editura Lumen
  • Zidărescu, M. (2007). Sărăcia în comunitățile de romi din România. Iași, România: Editura Lumen
  • Zidărescu, M. (2009). Rolul familiei, comunității și a mediatorului școlar în combaterea absenteismului şcolar, a abandonului şcolar şi a delincvenţei juvenile la copii de etnie romă. Iași, România: Editura Lumen