Marius Costel ESI

Marius Costel ESI este Lector Univ. Dr la Facultatea de Stiinţe ale Educaţiei din cadrul Universității ,,Stefan cel Mare” din Suceava, susținând cursuri și seminarii de Didactica specialității, Didactica domeniului și didactici de specialitate și Managementul organizației școlare în cadrul Departamentului de Specialitate cu Profil Psihopedagogic. Este Doctorand în Administrarea Afacerilor la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică din cadrul aceleiași Universități. Din 2006 deține titlul de Doctor în Ontologia și filosofia științei, titlu acordat de Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Are o bogată activitate de cercetare, participând la numeroase conferințe pe teme de educație și publicând articole pe teme educaționale și economice. Face parte din comitetul mai multor jurnale precum „International Journal of Social and Educational Innovation”, „International Journal of Modern Education Research” și „International Journal of Language & Linguistics”.

CV si lista publicatiilor stiintifice

ORCID ID

A publicat la Editura Lumen: