Marina ROTARU

MARINA-CRISTIANA ROTARU este Lect. Univ. Dr. la Facultatea de Inginerie în Limbi Străine, Departamentul de Limbi Străine și Comunicare din cadrul Universității Tehnice de Construcții București. Predă următoarele materii: Competențe de comunicare în limba rngleză, Traduceri specializate economice în limba engleză, Teoria și practica traducerii, Traducere specializată tehnică, precum și cursul de Etică și integritate academică. A obținut titlul de Doctor al Universității „Bretagne-Sud” Lorient, Franța, având calificativul summa cum laude. Este îndrumător în realizarea lucrărilor de diplomă și lucrărilor de disertație în domeniul traducerilor specializate. Desfășoară proioecte de cercetare pe tema deontologiei academice și traducerilor specializate și publică articole despre monarhia britanică influența cultural-politică a acesteia.

Vezi CV

Cod ORCID

A publicat la Editura LUMEN: