Malina VOICU

MĂLINA VOICU este Cercetător științific gradul II la Institutul de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române. În 2007 a obținut Premiul Dimitrie Gusti al Academiei Române pentru lucrarea  „Ce fel de bunăstare își doresc românii”.  Este Doctor în Sociologie din 2004, titlu acordat de Universitatea din București pentru teza „Legitimitate și suport social pentru politicile sociale”. Pe lângă activitatea de cercetare, are o bogată experiență didactică, susținând cursuri la Universitatea Heinrich Heine din Düsseldorf, la Cologne Busniness School din Köln, la Universitatea din București și la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Este membru al Religious Research Association, Societatea Sociologilor din România și International Study of Religion in Central and Eastern Europe Association. A obținut numeroase grant-uri de cercetare de la instituții prestigioase naționale și internaționale, printre care Fundația Germană pentru Cercetare (DFG) și Grant de cercetare POSDRU/ Fondul Social European și Consiliul Național al Cercetării Științifice în Învățământul Superior. Publică articole în jurnale academice de prestigiu, precum „European Sociological Review”, „Social Indicators Research”, „Ethnic and Racial Studies” și „International Sociology”.

Vezi CV

Vezi listă de lucrări

A publicat la Editura LUMEN: