Lucian POPESCU

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Lucian Popescu photo 2015PAGINA DE AUTOR


Lucian Popescu (n. 1979, Timişoara), istoric, critic cultural, teoretician al cunoaşterii, profesor de istorie, doctor în istorie (2011) în cadrul Facultății de Istorie şi Filosofie, Universitatea Babeş Bolyai, Cluj-Napoca pe tema Aspecte ale cunoaşterii istorice: de la Leopold von Ranke la Michel Foucault şi
Hayden White. Masterat în Filosofia Ştiinţei (2002-2004) la Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea de Vest, Timişoara. Licenţiat în istorie (2002) la Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie, UVT.

Stagii de cercetare şi activităţi academice: 11 iulie 2013, Susținerea comunicării The Illusions of Writing a Perfect History în cadrul Conferinței ,,The Future of the Philosophy and Theory of History” pentru lansarea organizației mondiale INTH, Ghent; 29-30 Nov. 2010, Participare la seminarul şi conferinţa lui Hayden White: „History and Fiction: Practical Past”, organizate de CESI-UB; Ian.-Iunie 2010 visiting PhD researcher în Teorie Istorică şi Istorie Intelectuală la Departamentul de Istorie, Facultatea de Arte, Universitatea din Groningen sub coordonarea Em. Prof. Dr. Frank R. Ankersmit; 28-29 Ian. 2010, participare la conferinţa The Transfiguration of the Present: Reflections on Historical Distance: An International Conference on the Work of Frank Ankersmit. Discuţii cu Mark Bevir (University of California, Berkeley), Hans D. Kellner (North Carolina State University), Mark Phillips Sabler (Carlton University, Canada), Jörn Rusen (Essen), Ewa Domanska (University of Stanford, University of Poznan), Jürgen Peters (Ghent University); 5 Martie 2010, participare la conferinţa The Republic of Letters susţinută de Em. Prof. Dr. Peter Burke; dialog cu istoricul britanic; 14 Aprilie 2010, participare la dezbaterea publică între Ian Buruma (New York Institute) şi Tariq Ramadan (University of Cambridge) pe tema Politics of Us and Them (relaţia Islam-Occident); 18-19 iunie 2010, invitat la conferinţa internaţionala Euroculture: A Challenge for Interdisciplinary Research alături de invitaţi din Franţa, Italia, Anglia (McCormick), Germania, Japonia (Taro Mochizuki), Polonia, Olanda organizată de dr. Magrit van der Waal şi dr. Janny de Jong, Universitatea din Groningen.

Cărţi publicate: Foucault, cunoașterea și istoria, Institutul European, Iași, 2011 (prima carte a unui autor român despre Foucault) Istoria recentă a politicii mondiale, Corint, Bucureşti, 2010; Historical Knowledge in Western Civilization: Studies beyond the Sovereign View, VDM, Saarbrücken, 2009; Cunoaşterea istorică în civilizaţia occidentală: Studii dincolo de Privirea Suverană, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 2008 (prima carte de gen din istoriografia românească); Timişoara interbelică şi universul social din România, Cartea Universitară, Bucureşti, 2004.

Domenii de interes: teoria istoriei, istoriografie, filosofie politică, istorie contemporană, microistorie, istoria ideilor, epistemologie, istoria şi filosofia ştiinţei, istorie medievală, istoria artei. Specializare: teoria hipercritică a gândirii istorice și politice moderne


LUCRĂRI PUBLICATE LA Editura Științifică LUMEN 

Vezi CV  &  Lista Publicațiilor Științifice