Liliana Ezechil

Liliana Ezechil – University of Piteşti

A publicat la Editura Lumen:

  • Liliana Ezechil, Claudiu Langa, Emanuel Soare, In-Service Training of the Practice Tutors in Universities. În Otilia Clipa, Gabriel Cramariuc (coordonatori), Educatia in societatea contemporana. Aplicatii. Editura Lumen. (Domenii de interes: Științele educației)