Lidia PRISAC

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Lidia PRISAC fotoPAGINA DE AUTOR


Lidia PRISAC (8 mai 1978, satul Antoneşti, raionul Ştefan-Vodă, Republica Moldova) – cercetător ştiinţific, istoric. Licenţiat (2001) şi studii aprofundate (2002) la Facultatea de Istorie a Universităţii de Stat din Moldova. Studii aprofundate la Şcoala Doctorală Francofonă în Ştiinţe Sociale, Europa Centrală şi Orientală, Universitatea din Bucureşti, (2006–2007) şi Şcoala de Studii Avansate în Jurnalism, Centrul pentru Jurnalism Independent (2011–2012). Studii de doctorat la Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, (2002–2006). Doctor în istorie (2013). Cercetător ştiinţific la Institutul de Cercetări Interetnice/Institutul Patrimoniului Cultural (din 2003). Membru al colegiilor de redacţie: „Postmodern Opening” (Iaşi, România, din 2010), „Romanian Journal for Multidisciplinary” (Iaşi, România, din 2010). Autor a peste 50 de publicaţii ştiinţifice, inclusiv a unei monografii. Are publicaţii ştiinţifice în Republica Moldova, România, Armenia, Lituania, Germania, Ucraina. Domenii de interes: identitate etnică, relaţiile interetnice, separatismul transnistrean, istoria mentalităţilor colective, istoria comunităţii armene din spaţiul pruto-nistrean, istoria vieţii religioase, istoria ştiinţei, cercetări enciclopedice şi biografice. A participat la peste 40 de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. A efectuat stagii de cercetare în Bulgaria (2004), România (2005–2015), Lituania (2010–2011), Ucraina (2011–2012). Are prezenţe în mass-media naţională şi internaţională. Laureat al Premiului municipiului Chişinău pentru tineret în domeniul ştiinţei (secţiunea istorie, 2013).

Vezi CV

Cod ORCID


LUCRĂRI PUBLICATE LA Editura Științifică LUMEN 

  • Cebotari, S., Budurina-Goreacii, C., Prisac, L.(2012). Theoretical and Methodological Aspects of the”Integration Process” Phenomenon,  Postmodern Openings, 8, p. 7-22;
  • Prisac, L.(2012). Ethno-cultural Relationships in the Republic of Moldova. Postmodern Openings, 3, p. 67-81.
  • Arhitectura relatiilor etnice in spatiul ex-sovietic: Republica Moldova (1991-2014). Editura Lumen. (Domenii de interes: Antropologie, Istoria socială, politică şi militară, Istorie universală, modernă şi contemporană, Ştiinţe politice)
  • Istoriografia separatismului transnistrian. Editura Lumen. (Domenii de interes: Istoriografie, Relatii internationale, Științe militare, Ştiinţe politice)