Kvasetska, Yaryna

Kvasetska, Yaryna – PhD in Pedagogy, Assistant of Pedagogy and Psychology of Preschool Education Department, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine

A publicat la Editura Lumen: