Ionel BOSTAN

PROF. UNIV. DR. HABIL. IONEL BOSTAN, cadru didactic la Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava, este licenţiat în economie a Universităţii ,,Al. I. Cuza” din Iaşi şi doctor în economie, titlul de doctor fiind acordat de aceeaşi universitate. Este membru corespondent al Academiei Româno-Americane, membru titular al Uniunii Scriitorilor din România, al Academiei de Științe, Litere și Artă (ASLA), al Asociației Generale a Economiștilor din România și al Corpului Experților Contabili. Este autor a zeci de volume şi articole ştiinţifice atât în domeniul economiei şi al dreptului.

CV si lista publicatiilor stiintifice

ORCID ID

A publicat la Editura Lumen: