Gabriela CIOBANU

PAGINA DE AUTOR


Gabriela Ciobanu este doctor în filologie (2020), profesor de limba și literatura română. A colaborat, cu studii, la volumele colective: Identity and dialogue in the era of globalization (2019), Literature as Mediator. Intersecting Discourses and Dialogues in a Multicultural World (2018), Journal of Romanian Literary Studies (2017, 2019), Communication interculturelle et littérature: Bătălii canonice și schimbarea paradigmelor culturale; (2016), Annales Universitatis Apulensis (2016), Istoria culturii și a civilizației: Identitate și interculturalitate în Europa (2016), Debates on Globalization. Approaching National Identity through Intercultural Dialogue (2015), Communication interculturelle et littérature: Formes de l’opposition culturelle et représentations identitaires dans l’Europe des totalitarismes; (2015), Identities in Metamorphosis. Literature, Discourse and Multicultural Dialogue (2014), dar și cu articole în alte publicații de specialitate.


LUCRARI PUBLICATE LA EDITURA LUMEN


Ciobanu, G. (2020).  Structuri mitice și simbolice în proza scurtă a scriitorilor șaizeciști, Iasi: Editura Lumen

Vezi CVVezi Lista lucrărilor științifice