Gabriel CRAMARIUC

GABRIEL CRAMARIUC este Lect. Univ. Dr. la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, predând următoarele materii: Didactica domeniului științe, Științe și didactica domeniului științe, Metodica predării matematicii, Tehnologii informaționale în managementul educațional, Instruire Asistată de Calculator și Tehnologii informaţionale şi de Comunicare. Este Doctor în Calculatoare și Tehnologia informației, titlu obținut în 2016 în cadrul Facultății de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava. Deține atestat de formare blended-learning, tehnologii educaționale moderne și utilizarea TIC în procesul didactic din România, acordat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, atestat de utilizare platformă eLearning AeL și atestat de formator. Publică volume și articole pe teme de educație online și tehnologii care pot îmbunătăți procesul educativ.

Vezi CV

Cod ORCID

A publicat la Editura LUMEN:

  • Otilia Clipa, Gabriel Cramariuc (coordonatori), Educatia in societatea contemporana. Aplicatii. Editura Lumen. (Domenii de interes: Administraţie publică, Asistenţă socială, Economie, Educaţie alternativă, Educaţie continuă, Educaţie fizică şi sport, Pedagogie, Politici publice, Psihologia dezvoltării, Psihologie socială, Psihopedagogie specială, Sociologie, Ştiinţele comunicării, Ştiinţele educaţiei)