Elena HLACIUC

Elena HLACIUC – Stefan cel Mare University of Suceava, Romania

Elena Hlaciuc este Profesor Universitar și Conducător de doctorat în cadrul Facultății de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava. Printre materiile predate se numără Contabilitate financiară, Contabilitate managerială aprofundată, Evaluarea organizațiilor și Contabilitate creativă. Deține titlul de Doctor în Contabilitate la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, ca urmare a susținerii tezei cu titlul „Calculaţia costului în societăţile comerciale din industria construcţiilor de maşini”. Este președintele filialei Suceava a Asociaţiei Generale a Economiştilor din România și vicepreședintele filialei Suceava a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. A publicat numeroase articole științifice în reviste din domeniul financiar-economic și a participat la peste 20 de conferințe naționale și internaționale din aceste domenii. Este membru în comisiile editoriale și științifice a mai multor jurnale precum „European Journal of Accounting Finance & Business”, „The Annals of ‘Stefan Cel Mare’ University” și „Ecoforum Journal”.

Vezi CV

ORCID ID

A publicat la Editura Lumen: