Elena GAFTON (UNGURU)

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen poza elena unguruDR. ELENA UNGURU (GAFTON)Doctor în sociologie, titlu obţinut în iulie 2019 cu teza “ Construcția socială a supervizării în asistența socială. Cercetare în instituții de protecție a copilului din regiunea de N-E a României”, sub conducerea Prof. Univ. Dr. Antonio SANDU. A obţinut diploma de master în Supervizare și Planificare socială (2010) Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi. Este licenţiată în Drept (2014) Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava. Este licenţiată în Asistenţă Socială (2008) Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi. Are diplome de Formator, Manager Proiect, Asistent în Relații Publice și Comunicare, Evaluator de Furnizori si Programe de Formare și Manager de formare atestate C.N.F.P.A. În prezent activează în calitate de consilier juridic în cadrul Asociaţiei Lumen din Iaşi, coordonator Centrul de Training și Consultanță Lumen, precum și cercetător în cadrul Centrului de Cercetări Socio-Umane Lumen. Domenii de interes: sociologie, drept, asistenţă socială, comunicare, anchetă apreciativă. Ca activitate de cercetare în cadrul Centrului de Cercetări Socio-Umane Lumen a participat la organizarea de conferinţe ale Asociaţiei Lumen, a participat la conferinţe sub afilierea Centrului de Cercetări Socio-Umane Lumen şi a publicat cărți și articole în jurnale de specialitate. Este membru în colectivul de redacţie sau referent la peste 8 jurnale internaționale indexate ISI sau BDI.

În ceea ce priveşte popularizarea rezultatelor ştiinţifice aceasta s-a realizat în primul rând prin publicare. În ceea ce priveşte publicarea de carte și capitole de carte a ales edituri de prestigiu din străinătate IGI Global dar și din  ţară precum Tritonic categoria A2 și Editura Științifică Lumen categoria B conform CNCS. Referitor la publicarea în jurnale ştiinţifice s-a orientat în principal spre jurnale cotate Web of Science. A publicat în Procedia Social and Behavior publicată de Elsevier, Archiv Euromedica, Postmodern Openings, Revista Românească pentru Educație Multidimensionala și BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. A publicat de asemenea în reviste BDI precum Jurnalul de Studii Juridice (CEEOL, CrossRef, CrossCheck, Index Copernicus, Ideas RePeC, EconPapers, Socionet, HeinOnline); Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty. Section Philosophy and Humanistic Sciences (ERIH PLUS, CEEOL, CrossRef, CrossCheck, J-Gate, Google Scholar, Ideas RePeC, Econpapers, Socionet, KVK, WorldCat, ICI Journals Master List – Index Copernicus); Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty. Social Sciences (ERIH PLUS, CEEOL, J- GATE, CrossRef, CrossCheck, Google Scholar, Ideas RePeC, Econpapers, Socionet, KVK, WorldCat, ICI Journals Master List – Index Copernicus); European Journal of Law and Public Administration (Google Scholar; KVK; WorldCat; CrossRef; CEEOL; RePEc; HeinOnline); Social Research Reports (Directory of Open Acces Journals; Ideas RePeC, EBSCO, Index Copernicus International, Ulrichweb, Library of Congres, SSRN, CEEOL, ProQuest); Logos Universality Mentality Education Novelty: Political Sciences & European Studies (ERIH PLUS, HeinOnline, CEEOL, CrossRef, CrossCheck, J-GATE, WorldCat, KVK, Google Scholar, Ideas RePeC, Econpapers, Socionet, ICI Journals Master List – Index Copernicus).

A participat la peste 20 de conferinţe din care 6 în străinătate: 7th Central & Eastern European LUMEN International Scientific Conference New Approaches in Social and Humanistic Sciences | CEE NASHS 7th edition | 25-26 June 2020 | Chisinau – Republic of Moldova; 6th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference NASHS2019| 19-21 September 2019 | Chisinau – Republic of Moldova; 4th Central & Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health | 29-30 September 2017 | Chisinau, Moldova; International scientific conference, XIV. Hradec Days of Social Worke, 22nd – 23rd September 2017; 3rd Central & Eastern European LUMEN International Conference New Approaches in Social and Humanistic Sciences | CEE NASHS 3rd edition | 8-10 June 2017 | Chisinau, Moldova; International Scientific Practical Conference Legal and Administrative Challenges in Cross-border Cooperation (LACCC 2017), 6th April 2017, Cernivtsi, Ukraine; World Conference on Psychology and Sociology, November 28 – December 01, 2012, Antalya, Turkey.

A fost organizator la o serie de conferințe printre care: 7th Central & Eastern European LUMEN International Scientific Conference New Approaches in Social and Humanistic Sciences | CEE NASHS 7th edition | 25-26 June 2020 | Chisinau – Republic of Moldova; 6th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference NASHS2019| 19-21 September 2019 | Chisinau – Republic of Moldova; 4th Central & Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health | 29-30 September 2017 | Chisinau, Moldova; International scientific conference, XIV. Hradec Days of Social Worke, 22nd – 23rd September 2017; 3rd Central & Eastern European LUMEN International Conference New Approaches in Social and Humanistic Sciences | CEE NASHS 3rd edition | 8-10 June 2017 | Chisinau, Moldova; Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty edițiile 2011, 2012, 2013, Tradition and Reform editiile 2012, 2013, Confeinta Universality, Mentality, Knowledge edițiile 2012, 2013. Este membru in comitetul știintific al Conferințelor: 7th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference NASHS2020; 14TH LUMEN CONFERENCE RSACVP2020 | MAY 22-23, 2020 | ONLINE CONFERENCE Rethinking Social Action. Core Values in Practice; 13th LUMEN International Scientific Conference Communicative Action & Transdisciplinarity in the Ethical Society  | CATES 2019 | 22-23 November 2019 | Targoviste, Romania; 12th LUMEN International Scientific Conference Rethinking Social Action. Core Values in Practice | RSACVP 2019 | 15-17 May 2019 | Iasi – Romania.

A organizat şi/sau susţinut programe de formare în următoarele domenii Manager Proiect, Formator, Asistent în Relaţii Publice şi Comunicare, Mediator Şcolar. Din punct de vedere al impactului cercetărilor facem referire la citările primite şi alte câteva considerate mai semnificative în ceea ce priveşte dezvoltările pe care le-au adus cercetătorii care le citează. Numărul total de citări în sistem WOS excluzând autocitările este de 21 iar H factor este 4. Numărul total de citări în afara sistemului WOS este de 23 iar H factor conform Google Scholar este 7. Citările au vizat în special construcţionismul social, sociologie, drept, asistenţă socială, comunicare, ancheta apreciativă.

Vezi CV

Vezi lista de lucrari

A publicat la Editura Lumen: