Eduard Ionescu

Eduard Ionescu – Spiru Haret University (Faculty of Economic Sciences), Bucharest, Romania

A publicat la Editura Lumen:

  • Eduard Ionescu, Sebastian Cristian Chirimbu, Management of Educational Paradigms within the Framework of Contemporary Educational Strategies. În Seraphin Hugues, Nicoleta Cristache (editori), Risk In Contemporary Economy. RCE 2017. Editura Lumen. (Domenii de interes: Științele educației)
  • Ionescu, Eduard – Sebastian Cristian Chirimbu, Eduard Ionescu, Education in the Contemporary Economy and Society. Risks and Challenges. În Seraphin Hugues, Nicoleta Cristache (editori), Risk In Contemporary Economy. RCE 2017. Editura Lumen. (Domenii de interes: Științe economice, Ştiinţele educației)