Dorina TICU

DORINA TICU este inspector de specialitate la Serviciul Relaţii Comunitare şi Politici Publice din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi. Este, de asemenea, profesor asociat la Fcultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Catedrea de Științe Politice și Relații Internaționale la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. A fost asistent cercetare la German University of Administrative Sciences Speyer în 2015 și cercetător postdoctoral la Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Socio-Economice „Gheorghe Zane”, Iaşi în perioada 2014-2015. Este Doctor în Științe Politice, titlu acordat în 2013 ca urmare a susținerii tezei cu titlul „Raţionalitate şi decizie în politicile publice”. Este reviewer pentru „European Journal of Government and Economics” și „Journal of Arts and Humanities (JAH)”, precum și membru în comisia editorială a publicațiilor „International Journal of Management Science” și „International Journal of Economic Theory and Application”. În perioada 2012-2016 a fost consultant științific pentru Editura LUMEN pentru publicaţiile „Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională”, „Postmodern Openings” şi expert ştiinţific în cadrul Conferinţelor Naţionale şi Internaţionale ale Centrului de Cercetări Socio-Umane Lumen şi Editurii Lumen. A publicat volume individuale, capitole în cărți colective și articole pe teme de administrație publică, managementul organizațiilor și politici publice.

Vezi CV

A publicat la Editura LUMEN: