Dohotariu, Ionuţ

Dohotariu, Ionuţ – “G.M. Cantacuzino” Architecture Faculty, part of ”Gheorghe Asachi” Technical University of Iaşi, Iaşi, Romania. Architecture  Doctoral  School  (SDA)  of  ”Ion  Mincu”  University  of  Architecture  and Urbanism, Bucharest, Romania.

A publicat la Editura Lumen: