Daniela SIMIONOVICI

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen simionovici poza

Daniela Simionovici este din Iaşi şi a absolvit cursurile Facultăţii de Istorie Geografie a Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava, specializarea Asistenţă socială, ulterior absolvind şi cursurile de master organizate de Facultatea de Istorie Geografie a Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava, domeniul Filosofie, programul de studii Consiliere şi administrare resurse umane.

Autoarea s-a preocupat constant pentru a-şi diversifica competenţele, absolvind diverse cursuri de formare profesională continuă (Formator, Manager resurse umane, Manager proiect, Mentor, Operator introducere, validare şi prelucrare date, Pedagog de recuperare), constituind, astfel, un bagaj de cunoştinţe extrem de util în activitatea pe care o desfăşoară în prezent.

Absolvirea cursului postuniversitar de Protecţia datelor cu caracter personal, organizat de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava, în 2019, este urmarea firească a preocupării autoarei pentru dobândirea unor competenţe absolut necesare pentru desfăşurarea, în mod cât mai profesionist, a activităţii de consultanţă în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.

Lucrarea de absolvire a acestui curs, “Informarea persoanei vizate, slalom între GDPR şi practică” a stat la baza publicării articolului “Informing the Data Subject: Applying the Provisions in the (UE) 2016/679 Regulation. The Practitioner‟s Perspective” în care autoarea a pus accentul pe confuziile care se fac în practică între dreptul persoanei vizate la informare şi utilizarea consimţământului ca temei de prelucrare în situaţii în care nu se impune şi a atras atenţia asupra pericolelor unei asemenea abordări de către operatori.

Autoarea a dobândit experienţă practică în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, ocupând, în anul 2018, funcţia de Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal în cadrul Federaţiei Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS. “Ucenicia” la FONSS a făcut posibilă apariţia acestei cărţi, deoarece autoarea a avut şansa să dobândească experienţă practică în ONG-uri care oferă servicii sociale, foarte diverse şi extrem de complexe şi de provocatoare din punctul de vedere al protecţiei datelor cu caracter personal.

Autoarea şi-a înfiinţat propria firmă de consultanţă în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, având în portofoliul de clienţi ONG-uri, instituţii publice (unde oferă consultanţă şi pentru implementarea Sistemului de Control Intern Managerial, conform prevederilor Ordinului SGG nr. 600 / 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 387 din 7 mai 2018), societăţi de administrare de condominii, asociaţii de proprietari sau societăţi comerciale cu obiecte de activitate foarte diverse şi care, nu de puţine ori, s-au dovedit a fi o adevărată provocare în implementarea Regulamentului 679/2016. Autoarea poate fi contactată la adresa daniela.simionovici@daniallconsult.ro.

Una din promisiunile pe care şi le-a făcut sieşi autoarea a fost că această carte trebuie să fie scrisă într-un limbaj cât mai accesibil unor categorii cât mai diverse de cititori, nu în detrimentul rigorii academice pe care trebuie să o respecte o asemenea carte, ci, în mod categoric, în avantajul celor interesaţi de domeniu.

Cu ajutorul celorlalţi autori, această promisiune a fost îndeplinită, GDPR aplicat demonstrând că şi un limbaj “sec”, dintr-o lege, aparent accesibil doar specialiştilor, poate fi făcut să fie înţeles şi de oamenii obişnuiţi.

Aceste provocări cu care s-a confruntat Daniela Simionovici, ca, de altfel, şi ceilalţi trei autori, sunt printre argumentele care au dus la publicarea acestei lucrări.

A publicat la Editura Lumen: