Cristina Georgiana PETRESCU

Cristina Georgiana Petrescu este o tânără absolventă a Facultăţii de Sociolgie şi Asistenţă Socială din Universitatea din Bucureşti, generaţia 2017. Este un sociolog dedicat problemelor sociale, în mod deosebit asupra celor care ţin de structura maritală, cu orientări aprofundate asupra problematicii relaţiilor de gen din spaţiul conjugal contemporan. Cercetările sale în acest domeniu sunt de o importanţă deosebită pentru studierea relaţiilor dintre partenerii aflaţi în cuplu deoarece evidenţiază punctual evoluţia structurilor maritale de la un sistem conjugal tradiţional către unul modern. Exigenţa sa metodologică a fost evidenţiată în toate studiile sale iar acurateţea ştiinţifică a prelegerilor sale de la cursurile de Sociologia familiei, Familia contemporană şi Medierea conflictelor familiale o recomandă ca un tânăr cercetător bine definit metodologic şi adaptat profesiei de sociolog.

A publicat la Editura Lumen: