Carmen Gabriela MANDRILA LAZAREANU

Carmen Gabriela Mândrilă Lăzăreanu, conferențiar la catedra de Teologie în specializarea Asistență Socială din cadrul Facultății de Teologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, predă cursuri de Asistență Socială a Persoanelor de Vârsta a Treia, Tehnici Specifice Asistenței Sociale, Asistența Socială a Familiei, Asistența Socială a Persoanelor cu Handicap, Violența Domestică, Asistența Socială Aplicată și coordonează Practica în Instituții de Specialitate. Este doctor în sociologie din 2004, cu tema de cercetare ”Familii problemă și mijloace de intervenție socială” sub coordonarea prof. univ. dr. Vasile Miftode și referenții: prof. univ. dr. Maria Cojocaru, prof. univ. dr. Iolanda Mitrofan și profesor emerit dr. Maria Voinea. A beneficiat de bursă de studiu în Elveția și a urmat cursuri postuniversitare și de specialitate organizate de facultăți din țară și din străinătate, redate în continuare: Mandel School of Applied Social Sciences, Social Work Skills Training Seminar- University of Social Work, California, USA; Academia internațională de vară ”Für die Kinder Rumaniens”-Viena, Austria; Institut für iuchts und Kriminal Sociologie-Viena, Austria-Programul de pregătire ”Tinerii-Problematică și asistență specifică”; Integrarea persoanelor cu handicap-Suedia (1998); Integrarea persoanelor cu handicap-Suedia (1995); Seminarul internațional Mistering To Woman In Crisis Pregnancies devoted to upholding the Sanctery of Human Life-SUA; Psihoterapie experiențială de grup, organizată de Societatea de Psihoterapie Experiențială – prof. univ. dr. Iolanda Mitrofan, Abordare bio – psiho – socială a persoanelor cu dizabilități, Planificare familială și psihodramă (curs, seminar 8 module), organizat de Centrul Român de intervenție socială și Psihoterapeutică. Membru SPER. A participat la numeroase manifestări cu caracter științific și a fost coordonator de grant CNCSIS, nr. 1417, pe tema de cercetare ”Investigarea impactului religiozității asupra persoanelor de vârsta a treia (2007). A publicat numeroase articole și cărți de unic autor, bazate pe cercetări proprii în domeniul religios și al asistenței sociale.

A publicat la Editura Lumen: