Beatrice ABALASEI

Beatrice ABALASEI este Profesor Universitar Habil, Decanul Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Directorul Școlii Doctorale de Știința Sportului și Educației Fizice din cadrul aceleiași universități. Este titular la disciplinele: Fundamentele științifice ale jocurilor sportive, Comunicare în Știința Sportului și Educației Fizice, Psihomotricitate, Aplicații ale psihomotricității în fitness și Psihologia sportului. Din 2013 ocupă funcția de Evaluator ARACIS în domeniul Educație fizică și sport. ”. A obținut titlul de Doctor în Psihologie în 2008, acordat de Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației (UAIC) pentru teza „Reprezentarea socială a violenței în sport. Focalizare pe spectatorii sporturilor de echipă”. Din 2002 este președintele Asociației Club Sportiv al Universității „Alexandru Ioan Cuza. A publicat numeroase lucrări pe teme de educație fizică și sport, psihologie și mediere, optând pentru o abordare transdisciplinară.

CV si lista publicatiilor stiintifice

A publicat la Editura Lumen: