Barabashchuk, Hanna

Barabashchuk, Hanna – Candidate of Psychological Sciences, Yuriy FedkovychChernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine

A publicat la Editura Lumen: