Anca Andreea PAVEL

Anca Andreea PAVEL a absolvit Facultatea de Litere a Universităţii ,,Al. I. Cuza” din Iaşi şi studiile aprofundate la specializarea Stilistică şi Poetică din cadrul aceleiaşi facultăţi (1996). În urmă susţinerii tezei de doctorat cu titlul <,,Eros” şi ,,Thanatos” în proza lui Gib I. Mihăescu>>, a obţinut titlul de doctor în domeniul Filologie (2009). Este cadru didactic universitar din 1996.

A publicat la Editura Lumen: