Alina Suslenco

Suslenco Alina, 12.23.1987, PhD, Lecturer, Scientific Research, the Department of Economics of the Alecu Russo Balti State University of Republic of Moldova. A recently argued, 2015 PhD thesis at “Alexandru Ioan Cuza” Iasi, Romania. He searched in the past 5 years competitiveness and human capital and its implications on the economy. It has over 55 papers published on the subject in scientific journals, national and international conferences. He participated in two institutional research projects “Research potential impact of the experts’ professional development strategy on increasing the competitiveness of enterprises in the conditions of globalization” (2011-2014) and the project of the state program “Management of strategic human capital competitiveness in the labor market Moldova under regional development “(2012-2014). Just published monograph “Human capital development and competitiveness of this entity” in 2015, in Iasi. Suslenco Alina, 23.12.1987, dr, Univ.lect., cercetător științific, la Catedra de științe Economice a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova. A susținut recent, 2015, teza de doctorat la universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. A cercetat în ultimii 5 ani competitivitatea și capitalul uman și implicațiile lui asupra economiei Moldovei. Are peste 55 de lucrări publicate pe această temă în reviste, conferințe naționale și internaționale. A participat în 2 proiecte de cercetare instituțional „Cercetarea impactului a strategiei dezvoltării potenţialului profesional al specialiştilor asupra creşterii competitivităţii întreprinderilor în condiţiile globalizării” (2011-2014) și în cadrul proiectului din cadrul programului de stat „Managementul competitivităţii strategice a capitalului uman pe piaţa muncii Republicii Moldova în condiţii dezvoltării regionale” (2012-2014). La fel, a publicat monografia „Dezvoltarea capitalului uman și competitivitatea întrepinderii” în 2015 în Iași.

A publicat la Editura Lumen: