Alina STANCOVICI

ALINA STANCOVICI s-a născut la 27 mai 1976, în localitatea Oraviţa, judeţul Caraş-Severin, acolo unde a făcut şi primii ani de şcoală. Este absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administrative din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, specializările Administraţie Publică (1999) şi Contabilitate şi Informatică de Gestiune (2007). A urmat Masteratul în cadrul aceleiaşi facultăţi, în domeniul Ştiinţe Administrative, respectiv Managementul Administraţiei Publice (2006), iar din anul 2011 a fost doctorand al Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, devenind în 2013 doctor în Ştiinţe Economice, domeniul Management. În prezent este cadru didactic în Departamentul de Drept şi Ştiinţe Administrative al Facultăţii de Ştiinţe Sociale din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa. Este autor sau coautor al mai multor articole de specialitate publicate în reviste sau în volume ale unor manifestări ştiinţifice şi coautor a unor carţi de specialitate apărute în edituri recunoscute. Este Lect. Univ. Dr. la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Centrului Universitar UBB din Reșița. Predă următoarele discipline: Introducere în ştiinţele social-politice, Drept civil, Elemente de drept penal şi procedură penală, Drept civil: familia şi ocrotirea copilului, Politici publice şi politici sociale, Elemente de drept în asistenţa socială, Adopţie şi plasament familial, Elemente de planificare strategică, Dreptul afacerilor, Dreptul intern şi european al muncii. A publicat articole științifice pe teme precum managementul afacerilor, antreprenoriat și globalizare.

Vezi CV

A publicat la Editura LUMEN: