Asistenta sociala si religiozitatea la persoanele cu handicap – Carmen Gabriela MANDRILA LAZAREANU

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Csmall AS si religiozitate LAZAREANU 2020 A5 curves

ASISTENTA SOCIALA SI RELIGIOZITATEA LA PERSOANELE CU HANDICAP

Carmen Gabriela MANDRILA LAZAREANU

LUMEN – Copyright © 2020 – Colecția DIMENSIUNI CULTURALE

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 348          LIMBA: Română

ISBN: 978-973-166-583-2

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPARA PRIN: Edituralumen.ro, librariavirtuala.comelefant.ro, emag.ro, librarie.net

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Cartea elaborată de autoare este, în acest context, legitimă şi necesară atât pentru specialişti, cât şi pentru publicul larg, confruntat din păcate, cu aspecte din ce în ce mai dificile vizând protecţia reală, eficientă, a persoanelor ”cu nevoi speciale”. După ce analizează conceptul de handicap şi evoluţia istorică a atitudinilor faţă de persoanele vizate în acest domeniu, autoarea lărgeşte ”sfera conceptului” referindu-se la fenomenul stigmatizării şi marginalizării unor grupuri specifice. (Prof. Univ. Dr. Vasile MIFTODE)


Domenii de interes:

  • asistenta sociala
  • interventie sociala
  • persoane cu handicap

CUPRINS 


Prefaţă (pp. 11-14)
Cuvântul autorului (pp. 15-20)
CAPITOLUL I (pp.21-46) – Obiectul, problematica şi funcţiile disciplinei
Noţiunile de devianţă şi handicap; Scurt istoric asupra atitudinilor faţă de persoanele cu handicap; Stigmatizarea şi marginalizarea persoanei cu handicap; Reprezentările sociale ale persoanelor cu handicap şi teorii ale personalităţii; Personalităţi care au prezentat dizabilităţi.
CAPITOLUL II (pp. 47-138) – Clasificarea tipurilor de handicap
Handicapul neuromotor; Clasificări ale cauzelor handicapului fizic; Handicapurile senzoriale; Handicapul de limbaj, de auz, de vedere, psihic; Debilitatea mintală; Polihandicapul.
CAPITOLUL III (pp. 139-156) – Handicapul şi mediul de evoluţie. Interferenţe psiho – sociale în dezvoltarea persoanei cu handicap
Rolul familiei şi al societăţii în integrarea persoanelor cu handicap; Creşterea copiilor cu dizabilităţi; Sexualitatea şi handicapul; Handicapul şi căsătoria; Vârsta a treia şi dizabilitatea; Locuinţe rezidenţiale pentru persoanele cu handicap.
CAPITOLUL IV (pp. 157-178) – Handicapul mental şi sentimentul religios
Handicapul prezentat în Biblie; Sentimentul religios la persoanele cu handicap.
CAPITOLUL V (pp. 179-312) – Aspecte legate de asistenţa socială a persoanelor cu handicap
Legislaţia referitoare la persoanele cu handicap; Organizarea şi funcţionare sistemului de asistenţă socială a persoanelor cu handicap la nivel central şi teritorial; Servicii specializate pentru persoanelor cu handicap; Modele de intervenţie caracteristice unor tipuri de handicap.
Bibliografie (pp. 313-328)
Anexe (pp.329-342)


EVENIMENTE SI RECENZII


Lansare de carte “Asistenta sociala si religiozitatea la persoanele cu handicap” – Autor: Carmen Gabriela Mandrila Lazareanu, Editura Lumen, 2021 – eveniment online organizat in cadrul editiei martie 2021 a Targului GAUDEAMUS Radio Romania (01-31 martie 2021).

Invitati:
Autoare – Conf. Univ. Dr. Carmen Gabriela Mandrila Lazareanu (Facultatea de Teologie a Universitatii “Al. I. Cuza” din Iasi, catedra de Teologie, specializarea Asistenta Sociala)
Invitat – Pr. Prof. Emeritus Dr. Semen Petre (Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitatii “Al. I Cuza” din Iasi)
Invitat – Prof. Univ. Dr. Contiu Tiberiu Soitu (Facultatea de Filosofie si Stiinte Social-Politice a Universitatii “Al. I Cuza” din Iasi)
Invitat – Prof. Univ. Dr. Liviu Leontie (Facultatea de Fizica a Universitatii “Al. I Cuza” din Iasi)
Invitat – Mihaela Leontie (Departamentul Doctorate al Universitatii “Al. I Cuza” din Iasi)
Invitat – Dr. Magdalena Roxana Necula (Presedinte – Sucursala Teritoriala Iasi a Colegiului National al Asistentilor Sociali din Romania)
Moderator – Dr. Ana Frunza (editor – Editura Lumen)

RECENZIE

APOSTU, IULIAN, Review of the Volume “Asistenţa socialăşi religiozitatea la persoanele cu handicap” [Social Work and Religiosity for People with Disabilities], Author: Carmen Gabriela Mândrilă-Lăzăreanu, Lumen Publishing House, 2020

The book is valuable , extremely important due to the consistent volume of information that synthesize technical elements from sociology, psychology, psychiatry and medicine. It is useful both for young people in university training but also for the general public for timely information on the phenomenon of disability.

ACEASTĂ CARTE A FOST CITATĂ ÎN URMĂTOARELE LUCRĂRIDESPRE AUTOR


Carmen Gabriela Mândrilă Lăzăreanu, conferențiar la catedra de Teologie în specializarea Asistență Socială din cadrul Facultății de Teologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, predă cursuri de Asistență Socială a Persoanelor de Vârsta a Treia, Tehnici Specifice Asistenței Sociale, Asistența Socială a Familiei, Asistența Socială a Persoanelor cu Handicap, Violența Domestică, Asistența Socială Aplicată și coordonează Practica în Instituții de Specialitate. Este doctor în sociologie din 2004, cu tema de cercetare ”Familii problemă și mijloace de intervenție socială” sub coordonarea prof. univ. dr. Vasile Miftode și referenții: prof. univ. dr. Maria Cojocaru, prof. univ. dr. Iolanda Mitrofan și profesor emerit dr. Maria Voinea. A beneficiat de bursă de studiu în Elveția și a urmat cursuri postuniversitare…

Vezi detalii…

Author: Editura Științifică LUMEN